Parochiekerk Sint-Quirinus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Glabbeek
Deelgemeente Bunsbeek
Straat Bunsbeekdorp
Locatie Bunsbeekdorp zonder nummer, Glabbeek (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Glabbeek (actualisaties: 24-05-2006 - 24-05-2006).
  • Adrescontrole Glabbeek (adrescontroles: 02-07-2007 - 02-07-2007).
  • Inventarisatie Glabbeek (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Quirinus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Quirinus: toren, koor en kerkhofmuur
gelegen te Bunsbeekdorp zonder nummer (Glabbeek)

Deze bescherming is geldig sinds 31-05-1948.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Glabbeek-Zuurbemde

Deze bescherming is geldig sinds 03-07-1981.

Beschrijving

Grote kerk, ingeplant in een omheind kerkhof; huidige vorm vloeit voort uit de samenvoeging van drie gedeelten.

Aan de westzijde indrukwekkende, gesloten romaanse toren, opgetrokken uit kwartsiet tijdens de eerste helft van de 12de eeuw; laatmiddeleeuwse spits; portaal in de as uit de 18de eeuw; twee steunberen vermoedelijk uit dezelfde tijd. Achter de toren, drie bakstenen beuken van vier traveeën, zonder enige smaak bijgebouwd circa 1950. Aan de oostzijde, gotisch koor van zandsteen uit de 15de eeuw, met een rechte travee, uitlopend op een vijfzijdige apsis (moderne sacristie).

In het koor kruisribgewelven met van tenietlopende profielen voorziene ribben; links, gotisch sacramentshuisje in mijtervorm; in de zijmuren twee deuren uit 17de of 18de eeuw.

Mobilair. Enkele beeldjes (volkskunst, 17de en 18de eeuw), onder meer een Sint-Barbara (noordzijbeuk), een Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan (zuidzijbeuk); barokpreekstoel (tweede helft 17de eeuw); gotische doopvont uit de 16de eeuw, behalve het koperen deksel, in de koorsluiting, klein stenen grafkruis van Goort Semest (+ 1626).

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Aanvullende informatie

De bakstenen kerkhofmuur wordt geritmeerd door lisenen die als steunberen functioneren. De muur is bovenaan afgedekt met dakpannen.

Daemen, Caroline (04-04-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Bunsbeek

Bunsbeek (Glabbeek)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.