erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Quirinus

bouwkundig element
ID
41847
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41847

Juridische gevolgen

Beschrijving

Grote kerk, ingeplant in een omheind kerkhof; huidige vorm vloeit voort uit de samenvoeging van drie gedeelten.

Aan de westzijde indrukwekkende, gesloten romaanse toren, opgetrokken uit kwartsiet tijdens de eerste helft van de 12de eeuw; laatmiddeleeuwse spits; portaal in de as uit de 18de eeuw; twee steunberen vermoedelijk uit dezelfde tijd. Achter de toren, drie bakstenen beuken van vier traveeën bijgebouwd circa 1950. Aan de oostzijde, gotisch koor van zandsteen uit de 15de eeuw, met een rechte travee, uitlopend op een vijfzijdige apsis (moderne sacristie).

In het koor kruisribgewelven met van tenietlopende profielen voorziene ribben; links, gotisch sacramentshuisje in mijtervorm; in de zijmuren twee deuren uit 17de of 18de eeuw.

Mobilair. Enkele beeldjes (volkskunst, 17de en 18de eeuw), onder meer een Sint-Barbara (noordzijbeuk), een Sint-Antonius en Sint-Sebastiaan (zuidzijbeuk); barokpreekstoel (tweede helft 17de eeuw); gotische doopvont uit de 16de eeuw, behalve het koperen deksel, in de koorsluiting, klein stenen grafkruis van Goort Semest (+ 1626).


Bron: GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs: Genicot, Luc; Van Aerschot, Suzanne; de Crombrugghe, Anne; Sansen, Hadewych; Vanhove, Jacqueline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De bakstenen kerkhofmuur wordt geritmeerd door lisenen die als steunberen functioneren. De muur is bovenaan afgedekt met dakpannen.

Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Parochiekerk Sint-Quirinus [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41847 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.