Parochiekerk Sint-Hubertus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht
Deelgemeente Tildonk
Straat Pastoriestraat
Locatie Pastoriestraat zonder nummer, Haacht (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Haacht (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Haacht (adrescontroles: 02-07-2007 - 20-07-2007).
  • Inventarisatie Haacht (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Hubertus

Deze bescherming is geldig sinds 21-09-1962.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Hubertus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk gotisch doch tijdens het classicisme grondig gewijzigd gebouw. Samengesteld uit een ingebouwde westtoren, drie beuken van drie traveeën en een polygonaal koor, geflankeerd door rechte kapellen; sacristie uit de 18de eeuw.

Gotisch koor (16de eeuw) van lichte zandsteen versterkt met steunberen; toegemetselde vensters; kruisribgewelven gewijzigd tijdens de volgende eeuw en voorzien van bogen, versierd met caissons en barokkraagstenen (zie Haacht).

Middenbeuk op Toscaanse zuilen, vermoedelijk in ondervernieuwing aangebracht onder de kruisribgevelven die van voor de 18de eeuw dagtekenen. Zijbeuken eveneens in de 18de eeuw opgetrokken en overwelfd naar gotische traditie (1744). Oorspronkelijk gotische toren (overkluizing en spitsboog van de benedenverdieping), in de 17de eeuw voorzien van een portaal en een barokvenster aan de westzijde, en vervolgens bovenaan herbouwd tijdens de 18de eeuw. Classicistische gevel van zandsteen met grote volutes, opgevat als scherm voor de met lessenaarsdak afgedekte zijbeuken (1744, zie archiefstukken).

Mobilair. In het koor twee schilderijen van P.J. Verhaghen (einde 18de eeuw). Laatgotisch kruis (16de eeuw) achter in de noordzijbeuk en verscheidene barokbeelden uit de 18de eeuw (kapellen); Louis XV- en Louis XVI-altaren en houtwerk (lambrisering, koorgestoelte preekstoel, hekken, banken en orgelbank).

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Tildonk

Tildonk (Haacht)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.