erfgoedobject

Parochiekerk Sint-Hubertus

bouwkundig element
ID
41864
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41864

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorspronkelijk gotisch doch tijdens het classicisme grondig gewijzigd gebouw. Samengesteld uit een ingebouwde westtoren, drie beuken van drie traveeën en een polygonaal koor, geflankeerd door rechte kapellen; sacristie uit de 18de eeuw.

Gotisch koor (16de eeuw) van lichte zandsteen versterkt met steunberen; toegemetselde vensters; kruisribgewelven gewijzigd tijdens de volgende eeuw en voorzien van bogen, versierd met caissons en barokkraagstenen (zie Haacht).

Middenbeuk op Toscaanse zuilen, vermoedelijk in ondervernieuwing aangebracht onder de kruisribgevelven die van voor de 18de eeuw dagtekenen. Zijbeuken eveneens in de 18de eeuw opgetrokken en overwelfd naar gotische traditie (1744). Oorspronkelijk gotische toren (overkluizing en spitsboog van de benedenverdieping), in de 17de eeuw voorzien van een portaal en een barokvenster aan de westzijde, en vervolgens bovenaan herbouwd tijdens de 18de eeuw. Classicistische gevel van zandsteen met grote volutes, opgevat als scherm voor de met lessenaarsdak afgedekte zijbeuken (1744, zie archiefstukken).

Mobilair. In het koor twee schilderijen van P.J. Verhaghen (einde 18de eeuw). Laatgotisch kruis (16de eeuw) achter in de noordzijbeuk en verscheidene barokbeelden uit de 18de eeuw (kapellen); Louis XV- en Louis XVI-altaren en houtwerk (lambrisering, koorgestoelte preekstoel, hekken, banken en orgelbank).


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Sint-Hubertus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41864 (Geraadpleegd op )