Parochiekerk Sint-Hubertus en Sint-Lucia

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Haacht
Deelgemeente Wespelaar
Straat Grote Baan
Locatie Grote Baan zonder nummer, Haacht (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Haacht (actualisaties: 25-04-2006 - 25-04-2006).
  • Adrescontrole Haacht (adrescontroles: 02-07-2007 - 20-07-2007).
  • Inventarisatie Haacht (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Hubertus en Sint-Lucia

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Wespelaar

Deze bescherming is geldig sinds 30-03-2017.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De neogotische beuken van 1860 verbinden de twee uiterste delen van de voormalige kerk. Aan de westzijde een stevige toren van zandsteen, opgetrokken in gotische stijl op een vierkant grondplan (begin 14de eeuw); begane grond overkluisd met kruisribgewelven, en uitkomend op de beuk door middel van een spitsboog; latere torenspits en portaal uit de 19de eeuw. Aan de oostzijde zandstenen koor met vlakke sluiting, binnenin volledig gewijzigd en grotendeels verborgen aan de buitenzijde (vermoedelijk gelijktijdig met de toren opgetrokken).

Mobilair. Schilderijen in het koor en de kapellen (einde 17de en 18de eeuw); grafstenen onder de toren, waaronder de gotische van K. Carondelet († 1594), van zijn zoon Karel († 1598) en van J. de Harchies († 1607) en een classicistische van N. Bolstein († 1745) en V. Proli († 1767).

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Wespelaar

Grote Baan, Nieuwstraat (Haacht)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.