erfgoedobject

Gesloten hoeve Duigemhof

bouwkundig element
ID
41882
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41882

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vermeld als middeleeuwse, omgrachte "Hoeve Tuyckom", eigendom van de familie Van Tudekem. In zijn huidige vorm: gesloten hoeve met hoofd- en bijgebouwen, ingeplant rondom het rechthoekige erf. Bewaard gebleven zandstenen donjon uit de 13de-14de eeuw; gesloten onderbouw en licht overstekende verdieping rustend op eenvoudige kraagstenen; kleine rondboogvensters; aan beide zijden uitgebreid in de 19de eeuw(?). Stallen in traditionele stijl (18de eeuw); baksteenbouw voorzien van zandstenen rondboogdeuren. Vrij omvangrijke schuur met latere bijbouw. Poort gedateerd 1805. Recente bijbouwen.


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :

Aanvullende informatie

De hoeve en haar erfbeplanting, uitlopend in de ijle beplanting langs de Hogebeek, vormen een half gesloten scherm in de omringende openheid. De hoeve en de boomgaard worden omsloten door een dichte meidoornhaag (Crataegus monogyna). Zuidoostwaarts van de hoeve ligt een groentetuin. Langs de noord- en zuidzijde wordt de tuin begrensd door een palmbosje. Langs de boomgaardzijde sluiten hierop nog een perenboom (Pyrus) en vlier (Sambucus nigra) aan. De hoeve werd gebouwd langs de loop van de Hogebeek. Deze laatste werd omwald, waarop een weelderig opgaand groen voorkomt. Buiten het erf van de hoeve is dit groen omzeggens volledig verdwenen, op enkel wilgenstruiken (Salix) na. Langs de erfzijde van Duigemhof bleef echter heel wat van het groenscherm bewaard. Naast de meidoornhaag bevinden er zich onder meer vlier en iep (Ulmus). Drie hoeken van de boomgaard worden nog benadrukt door hoogstammige essen (Fraxinus).

Auteurs : Van der Veken, Bert
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve Duigemhof [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41882 (Geraadpleegd op )