Gesloten hoeve Duigemhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herent
Deelgemeente Herent
Straat Duigemhofstraat
Locatie Duigemhofstraat 101, Herent (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herent (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Herent (adrescontroles: 07-07-2010 - 07-07-2010).
  • Inventarisatie Herent (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Gesloten hoeve Duigemhof

Deze bescherming is geldig sinds 18-11-1976.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve Duigemhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Gesloten hoeve Duigemhof en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 18-11-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Vermeld als middeleeuwse, omgrachte "Hoeve Tuyckom", eigendom van de familie d'Udekem. In zijn huidige vorm: gesloten hoeve met hoofd- en bijgebouwen, ingeplant rondom het rechthoekige erf. Bewaard gebleven zandstenen donjon uit de 13de-14de eeuw; gesloten onderbouw en licht overstekende verdieping rustend op eenvoudige kraagstenen; kleine rondboogvensters; aan beide zijden uitgebreid in de 19de eeuw(?). Stallen in traditionele stijl (18de eeuw); baksteenbouw voorzien van zandstenen rondboogdeuren. Vrij omvangrijke schuur met latere bijbouw. Poort gedateerd 1805. Recente bijbouwen.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Aanvullende informatie

De hoeve en haar erfbeplanting, uitlopend in de ijle beplanting langs de Hogebeek, vormen een half gesloten scherm in de omringende openheid. De hoeve en de boomgaard worden omsloten door een dichte meidoornhaag (Crataegus monogyna). Zuidoostwaarts van de hoeve ligt een groentetuin. Langs de noord- en zuidzijde wordt de tuin begrensd door een palmbosje. Langs de boomgaardzijde sluiten hierop nog een perenboom (Pyrus) en vlier (Sambucus nigra) aan. De hoeve werd gebouwd langs de loop van de Hogebeek. Deze laatste werd omwald, waarop een weelderig opgaand groen voorkomt. Buiten het erf van de hoeve is dit groen omzeggens volledig verdwenen, op enkel wilgenstruiken (Salix) na. Langs de erfzijde van Duigemhof bleef echter heel wat van het groenscherm bewaard. Naast de meidoornhaag bevinden er zich onder meer vlier en iep (Ulmus). Drie hoeken van de boomgaard worden nog benadrukt door hoogstammige essen (Fraxinus).

Van der Veken, Bert (11-04-2016 )

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Herent

Herent (Herent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.