Parochiekerk Sint-Michiel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herent
Deelgemeente Veltem-Beisem
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat 5, Herent (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Herent (actualisaties: 29-05-2006 - 29-05-2006).
  • Adrescontrole Herent (adrescontroles: 07-07-2010 - 07-07-2010).
  • Inventarisatie Herent (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Michiel

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Parochiekerk Sint-Michiel

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1979.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Parochiekerk Sint-Michiel met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-07-1979.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Tussen enkele oude huisjes staat de homogene kerk bestaande uit een vijfzijdig koor; één beuk van vier traveeën en een kleine klokkentoren gevat tussen twee bijbouwen, afgedekt met lessenaarsdaken.

Bak- en zandstenen gebouw in classicistische stijl, 1762 gedateerd boven de triomfboog. Sterk geritmeerde gevel (heden gecementeerd) met voluutachtige elementen en een vierkant torentje, voorzien van galmgaten onder een klokvormig dak; fraai Louis XV-portaal. Binnenin stucwerk uit dezelfde tijd.

Mobilair. In de beuk, schilderij, dat de Kruisafneming voorstelt (circa 1700); kruis uit de 17de eeuw (doopkapel). Classicistische zijaltaren (18de eeuw); resten van een Louis XV-koorafsluiting (idem); gotische doopvont (16de eeuw); onder de toren, barokgrafkruis uit de 17de eeuw, opnieuw gebruikt in een montage van 1916.

Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.

Auteurs: Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline & de Crombrugghe, Anne

Datum tekst: 1971

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Veltem-Beisem

Veltem-Beisem (Herent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.