erfgoedobject

Parochiekerk Maria-Hemelvaart

bouwkundig element
ID
41893
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41893

Juridische gevolgen

Beschrijving

Schilderachtig geheel door de aaneenschakeling van zijn diverse, niet homogene volumes. Plattegrond samengesteld uit een westtoren met voorportaal, een beuk met een noordzijbeuk en -dwarsarm en een koor van twee rechthoekige traveeën uitlopend op een vijfzijdige apsis.

Stoere romaanse toren van zandsteen uit de 12de eeuw, op vierkante plattegrond en met vier verdiepingen. Merkbaar gewijzigd in midden 13de eeuw, onder meer door de versteviging der binnenmuren bij het aanbrengen van kruisribgewelven op de begane grond, door de toevoeging van een wenteltrap in de zuidwestelijke hoek, en door het uitbreken van grote diepe vensteropeningen, voorzien van met schachtringen verfraaide colonnetten. Fraai portaal met overwelving in overgangsstijl; stijlen uitlopend op met loofwerk verrijkte knoppenkapitelen; gotische ribben die rusten op gehistorieerde kraagstenen. Romaanse beuk gelijktijdig met de toren opgetrokken; tijdens de 17de eeuw, aan de zuidzijde ontdaan van zijn vier traveeën diepe zijbeuk op pijlers met imposten. Noordelijke zijbeuk herbouwd tijdens de 13de eeuw (rondboogdeur met blind timpaan en oculus in de tweede travee), vervolgens verbouwd in de 17de eeuw bij het toevoegen van de tweede dwarsarm, laatstgenoemde gebouwd van zandsteen met bakstenen puntgevel, verlicht door een groot venster zonder maaswerk; laatgotische overwelving.

Rijzig koor (circa 1300) geritmeerd door steunberen, waartussen tweelichtvensters zijn uitgespaard die voorzien zijn van slanke met knoppenkapitelen bekroonde colonnetten. Gewelven gedragen door ribben uitlopend op schalken die opgevangen worden door gebeeldhouwde kraagstenen; sluitstenen verfraaid met van banderollen voorziene engelenfiguurtjes; rechts een drielobbige lavabo.

Zuidsacristie gedagtekend 1786. Restauratie van 1966-1967 (R.M. Lemaire).

Mobilair. Verscheidene beelden, onder meer een gotische madonna (14de eeuw), gotische Calvarie (circa 1550) en Sint-Anna (begin 17de eeuw); Louis XV- en Louis XVI-meubilair (tweede helft 18de eeuw).


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Parochiekerk Maria-Hemelvaart [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/41893 (Geraadpleegd op )