Teksten van Burgerhuis in neoclassicistische stijl

Burgerhuis in neoclassicistische stijl ()

Burgerhuis in neoclassicistische stijl gebouwd in opdracht van Philippe Van Bavel, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1894. In tegenstelling tot het uitgevoerde pand geldt de bouwaanvraag voor een woning van slechts twee bouwlagen; een afzonderlijk bouwdossier voor de derde bouwlaag werd niet gevonden.

De woning Van Bavel is representatief voor het vroege oeuvre van Eugène Dieltiëns, wiens carrière begin jaren 1880 van start ging. Tijdens de laatste twee decennia van de 19de eeuw bracht hij een conventionele productie van voornamelijk burgerhuizen in neoclassicistische stijl tot stand. Vanaf de vroege jaren 1900 ontwierp de architect zowel in een eclectische stijl van klassieke of neo-Vlaamserenaissance-inspiratie, als in de beaux-artsstijl, met een decor ontleend aan régence en rococo.

Rijwoning met enkelhuisopstand van drie traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok parallel aan de straat). De bepleisterde en beschilderde lijstgevel rust op een geprofileerde plint uit blauwe hardsteen. Horizontaal geleed door cordonvormende lekdrempels, beantwoordt de opstand aan een regelmatig ordonnantieschema. Achtereenvolgens rechthoekige twee-, drie- en vierlichten met Toscaanse pilasters. De rechthoekige inkomdeur en het tweelicht van de begane grond onderscheiden zich door een geriemde omlijsting tot op imposthoogte. Een klassiek hoofdgestel met rozetten in de fries en een houten kroonlijst op klossen vormt de gevelbeëindiging. De oorspronkelijke houten inkomdeur is bewaard; vernieuwd vensterschrijnwerk.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1894#367.

Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/298097 (geraadpleegd op )


Burgerhuis in neoclassicistische stijl ()

Enkelhuis met drie traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak (nok parallel aan de straat) uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Bepleisterde en beschilderde lijstgevel in neoclassicistische stijl, op geprofileerde arduinen plint met keldermond. Rechthoekige vensters met doorlopende lekdrempels en penanten uitgewerkt als Toscaanse pilasters. Fries bezet met rozetten en kroonlijst op klossen. Rechthoekige deur in gedeeltelijke riemomlijsting, hetgeen wordt herhaald voor de vensters van de begane grond.

  • Bouwaanvraag voor de eerste en tweede bouwlaag in 1894; architect E. Dieltiëns voor Philippe Van Bavel; Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1894#367.

Bron: GOOSSENS M. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A., STEYAERT R., ILLEGEMS P. & DE BARSÉE L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3na, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Goossens, Miek: Burgerhuis in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4191 (geraadpleegd op )