erfgoedobject

Vleeshal in neo-Vlaamserenaissance-stijl

bouwkundig element
ID
4196
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4196
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Portaal met conciërgewoning van een voormalige Vleeshal palend aan de Burchtgracht, gebouwd in opdracht van de heer Brusselairs, naar een ontwerp door de architect Lievin Van Opstal uit 1890. Later omgevormd tot kantoren, werd het pand in 2003 gesloopt voor een nieuwbouwflat.

Representatief voor zijn rijpe oeuvre, kwam de Vleeshal tot stand in de late fase van de succesvolle loopbaan van Lievin Van Opstal, die alleen al in de jaren 1870 meer dan honderd woningen realiseerde in Antwerpen, gaande van burgerhuizen als deze tot de meest prestigieuze herenwoningen voor het patriciaat, met een grote concentratie op de verkavelde voormalige krijgsgronden van de Leien en rond het Stadspark. Actief van begin jaren 1850 tot kort voor 1900, liep zijn praktijk vanaf 1880 samen met die van zijn zoon en opvolger Edouard Van Opstal.

Monumentale portiek in neo-Vlaamserenaissance-stijl, met een blauw hardstenen parement, tijdens het interbellum verhoogd met twee bouwlagen in baksteenbouw. De eerste geleding bestaat uit een rechthoekige poort en een getoogd bovenlicht met sluitsteen, het brede middenkalf versierd met een metopen-trigliefenfries. Deze is gevat in kolossale omlijsting van pilasters op geboste basementen, verlevendigd met een wortelmotief en een klein getralied venster, en bekroond door een klassiek entablement. De tweede geleding wordt gevormd door een rondboogvormig tweelicht met deelzuil en timpanen met schelpornament, gevat tussen geblokte pilasters, voluten en een entablement met siervazen. Een topstuk met driehoekig fronton en obelisk vormde oorspronkelijk de derde geleding.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossiers 1890#345.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Vleeshal in neo-Vlaamserenaissance-stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4196 (Geraadpleegd op )