Classicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Leliënborch; Zoeten Naem Jhesus; Oude Wage of Gulden Voet
Provincie Antwerpen
Gemeente Antwerpen
Deelgemeente Antwerpen
Straat Kaasrui
Locatie Kaasrui 3, Antwerpen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Antwerpen (actualisaties: 05-01-2006 - 05-01-2007).
  • Adrescontrole Antwerpen (adrescontroles: 23-07-2007 - 23-07-2007).
  • Herinventarisatie stad Antwerpen (geografische herinventarisatie: 10-02-2010 - 31-12-2018).
  • Inventarisatie Antwerpen (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1992).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Classicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Classicistisch burgerhuis: bovengevel en ingangsomlijstingen
gelegen te Kaasrui 3 (Antwerpen)

Deze bescherming is geldig sinds 02-09-1976.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Classicistisch burgerhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder een steil schilddak (nok parallel aan de straat, leien), dat in zijn huidige vorm uit het vierde kwart van de 18de eeuw dateert. De achterbouw onder een diepgericht zadeldak met kruisende nok en de behouden top van een puntgevel, wijzen mogelijk op een oudere ken. Het perceel werd eertijds ingenomen door de huizen "Leliënborch", "Zoeten Naem Jhesus" en "Oude Wage" of "Gulden Voet".

De bepleisterde en beschilderde lijstgevel beantwoordt aan een regelmatig ordonnantieschema, opgebouwd uit registers van rechthoekige bovenvensters in een vlakke omlijsting met hardstenen lekdrempels. Beide uiterste traveeën worden op de begane grond symmetrisch gemarkeerd door twee identieke rondboogpoorten in een Lodewijk XVI-omlijsting uit blauwe hardsteen. De geprofileerde archivolt met een diamantkop onder de bewerkte sluitsteen, rust op vlakke rechtstanden met neuten en gelede imposten. Het geheel is gevat in een vlakke, rechthoekige omlijsting met uitgespaarde hoeken, versierd met een parellijst en festoenen in de zwikken, die wordt bekroond door een gestrekte druiplijst met eierlijst. Een klassiek hoofdgestel met een gelede architraaf, trigliefen met guttae in de fries, en een houten kroonlijst op brede klossen vormt de gevelbeëindiging. De benedenvensters zijn verbouwd tot winkelpui.

Bron: -

Auteurs: Braeken, Jo

Datum tekst: 2018

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Kaasrui

Kaasrui (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.