erfgoedobject

Sint-Sebastiaan

bouwkundig element
ID: 4204   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4204

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Sint-Sebastiaan
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

Beschrijving

Winkelhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl gebouwd in opdracht van mevrouw Wouters, naar een ontwerp door de architect Eugène Dieltiëns uit 1904.

Het pand "Sint-Sebastiaan" behoort tot het rijpe oeuvre van Eugène Dieltiëns, wiens carrière begin jaren 1880 van start ging, en die als architect actief was tot 1923. Tijdens de laatste twee decennia van de 19de eeuw bracht hij een conventionele productie van voornamelijk burgerhuizen in neoclassicistische stijl tot stand. Vanaf de vroege jaren 1900 ontwierp hij zowel in een eclectische stijl van klassieke of neo-Vlaamserenaissance-inspiratie, als in beaux-artsstijl met een decor ontleend aan régence en rococo. De gevelopstand van “Sint- Sebastiaan” is sterk verwant met het winkelhuis “Sint-Jan" uit 1902 aan de Handschoenmarkt.

Smal diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). De tuitgevel met een parement uit witte natuursteen spaarzaam doorspekt met blauwe hardsteen, rustte oorspronkelijk op een klassieke houten winkelpui met zijportaal en hardstenen plint. Regelmatig ordonnantieschema opgebouwd uit registers van rechthoekige bovenvensters op doorgetrokken lekdrempels. De compositie legt de klemtoon op de tweede verdieping, die wordt gemarkeerd door hoekpilasters, een waterlijst op hoekconsoles en een entablement met diamantkop en panelen in de fries. Een rechthoekig vensters en een balkgat doorbreken de met diamantkoppen versierde geveltop, bekroond door drie postamenten met siervazen, vanaf gewelfde trigliefconsoles. Verbouwde pui.

  • Stadsarchief Antwerpen, bouwdossier 1904#1653.

Bron     : -
Auteurs :  Braeken, Jo
Datum  : 2018


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sint-Sebastiaan [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/4204 (Geraadpleegd op 02-04-2020)