Teksten van De Vier Gekroonden

De Vier Gekroonden ()

Voormalige “Metserskamer”, het gildehuis van het metsersambacht de Vier Gekroonden, uit het tweede kwart van de 16de eeuw (1531). Het smalle diephuis dat terugwijkt achter de rooilijn, is ingeklemd tussen het imposante diephuis Kaasrui 2-4, en het diephuis genaamd “Parijs” op de hoek van Kaasrui en Torfbrug. Ten onrechte werd het pand als het 'huisje van de beul' aanzien, vanwege de vermeende voorstelling van een gehangene op de gevelsteen.

Traditioneel diephuis van twee traveeën en vier bouwlagen onder een zadeldak (nok loodrecht op de straat, leien). De manke trapgevel van vier en zes treden met een overhoeks topstuk, in bak- en zandsteenbouw met speklagen en hoekkettingen, is verankerd door smeedijzeren muurankers. De schuin aanleunende linker travee, geopend door een rechthoekige deur met een druiplijst op consooltjes, en getraliede rechthoekige luiken, huisvest het trappenhuis van het aanpalende pand. De markante, geprofileerde korfboog op de begane grond, aan één kant gedragen door een zuil van blauwe hardsteen met lijstkapiteel en geprofileerd basement, aan de andere kant gesteund door een korbeel, vormt wellicht een restant van een oudere constructie. Aangepaste rechthoekige vensters met kwartholle negblokken en een ronde oculus op de bovenverdiepingen en in de top. Verweerde gevelsteen met een onleesbare afbeelding, naar verluidt met betrekking tot het metsersambacht


Auteurs:  Braeken, Jo
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Braeken, Jo: De Vier Gekroonden [online], https://id.erfgoed.net/teksten/298109 (geraadpleegd op )


Samenstel van twee diephuizen ()

Voormalige kamer van het Vier Gekroonden Ambacht en Metsershuis.

Samenstel van twee diephuizen met hoekhuis Parijs: achteruit gebouwd westelijk gedeelte onder zadeldak en het oostelijk gedeelte onder afgesnuit zadeldak. beide bekleed met leien.

Linkerpand ten onrechte als het 'huisje van de beul' aanzien. Bak- en zandstenen trapgevel van twee traveeën en vier verdiepingen, bekroond door overhoeks topfiaal, uit het tweede kwart van de 16de eeuw (1531). Links, schuin geplaatste gevel van het aangebouwde trappenhuis met kleine rechthoekige luikjes. Herhaaldelijk verbouwde muuropeningen. Zeer merkwaardige geprofileerde korfboog op de begane grond, aan één kant gedragen door een zuil van blauwe hardsteen met lijstkapiteel en geprofileerd basement, aan de andere kant gesteund door een karbeel. Trappenhuis toegankelijk via een rechthoekige deur met druiplijst op consooltjes. Gerestaureerd.


Bron: GOOSSENS M. & PLOMTEUX G. met medewerking van LINTERS A., STEYAERT R., ILLEGEMS P. & DE BARSÉE L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3na, Brussel - Gent.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Goossens, Miek
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze pagina citeren als: Plomteux, Greet; Goossens, Miek: De Vier Gekroonden [online], https://id.erfgoed.net/teksten/4206 (geraadpleegd op )