erfgoedobject

Klooster der alexianen

bouwkundig element
ID
42135
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42135
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Vermelding der cellenbroeders in stadsrekeningen van 1345. Optreden als ziekenverplegers tijdens de pest van 1578; nadien uitsluitend verzorging van geesteszieken.

Oprichting van een kleine bidplaats in 1691; inwijding in 1695. Hevige brand in 1739; onmiddellijk nadien wederopbouw van de kapel; inwendig werd deze verfraaid met schilderijen van P.J. Verhaeghen en M. de Hase.

Refter opgetrokken in 1750. Het klooster werd niet opgeheven tijdens de Franse Revolutie daar het voornamelijk als een instelling van openbaar nut beschouwd werd.

Het ensemble der gebouwen werd haast volledig vernield tijdens de brand van 1889. Alleen volgende schaarse resten dienen vermeld: poort met barokke makelaar waarop het jaartal 1660 prijkt; een uitgewerkte pomp gedateerd 1684 (overgebracht naar het Groot Begijnhof); in de omheiningsmuur (Kaboutermansstraat) een interessante laatgotische deuromlijsting van arduin met jaartal 1536; een fraai tuinpaviljoen uit de 18de eeuw, opgetrokken uit bak- en zandsteen op een hexagonale plattegrond en afgedekt met een gebogen mansardedak; vrij elegant trappenspel en bordes.

In de tuin zijn eveneens overwelfde kelders bewaard van de voormalige kloostergebouwen uit de 17de eeuw.

De resten werden gesloopt en vervangen door de studentenhuisvesting Camillo Torres.


Bron     : Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs :  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum  : 1971


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Klooster der alexianen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42135 (Geraadpleegd op 23-06-2021)