erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
42183
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42183

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Pand dat in oorsprong in de 17de eeuw als huurhuis door het Sint- Pieterskapittel werd opgericht (zie straatinleiding) en in de telling van 1674 opgenomen is als "den Thour à la Mode". Bewaarde oude kern: blijkbaar voorheen een diephuis van drie bouwlagen + entresol met topgevel(?), dat eind 18de-begin 19de eeuw aan marktzijde werd aangepast met een volledig met zandsteen beklede lijstgevel, onder een gecombineerd lessenaarsdak tussen aandaken vooraan en een diepgerichte zadeldak achterin. Drie traveeën brede opstand gestructureerd door smalle penanten en rechthoekige vensters, met op de borstweringen onder de bovenste vensters een panelendecor en ter hoogte van de entresol later toegevoegde ijzeren leuningen. Aflijnende pseudo-attiek onderbroken door een houten, eertijds overluifeld laadvenster. Gelijkvloers café met sinds 1848 van eerste naar middentravee verplaatste toegang; kelderdeur in derde travee. Verankerde bakstenen achterpuntgevel met in twee traveeën deels gewijzigde ordonnantie. Behouden zandstenen hoek- en negblokkenomlijstingen van de voormalige kruiskozijnen onder dubbele ontlastingsboogjes. Dito omlijstingen kleinere rechthoekige vensters in twee registers in de top. Verdwenen linkerschouderstuk.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: Grote Markt.
 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 2334 (bouwvergunning 22.02.1848).
 • MEULEMANS A., Huizen en straten van het Oude Leuven: bewerking, aanpassingen, aanvullingen door P. Reekmans, H. Meulemans, L. Galicia in Jaarboek Leuvens Historisch Genootschap, Leuven, 2004, dl. I: patrimonium, p. 130-131; deel II: atlas, p. 11.
 • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Grote Markt met de Sint-Pieterskerk en het verdwenen kerkhof, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel 13, 1973, p. 80-82.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven, Bierstad door de eeuwen heen, Leuven, 1983, fig. 88-89.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling: Brusselsestraat, Kapucijnenvoer, Fonteinstraat...., deel 5, Leuven, 1989, fig. 2a-b, 4c.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Burgerhuis

 • Is gerelateerd aan
  Hoekpand Klein Tafelrond

 • Is gerelateerd aan
  Hoekpand met winkelfunctie

 • Is deel van
  Grote Markt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42183 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.