Burgerhuis ()

Door het kapittel van de Sint-Pieterskerk opgetrokken in de 17de eeuw (zie straatinleiding), twee traveeën tellend breedhuis in traditionele bak- en zandsteenstijl, heden met drie bouwlagen onder zadeldak (leien). Volgens archiefgegevens omvatte het pand voorheen een lagere gelijkvloerse verdieping en bijkomende entresol die in 1852 werden omgevormd tot de huidige hoge benedenbouw; in 1888 werden de bovenste vensters vergroot middels verhoging van de lateien. Voorts werd de gevel ook in de 19de eeuw bepleisterd en voorzien van stucomlijstingen, zie oude foto's. In 1942 liet de brouwerij Breda een algemene gevelrestauratie uitvoeren waarbij ontpleistering, herstel van het oorspronkelijke bak- en zandsteenmateriaal naast deels ook verwerking van nieuwe aanverwante natuursteen voor onder meer de typerende speklagen, hoek- en negblokkenomlijstingen, lateien en de inbreng van vensterkruisen, op de tweede bouwlaag in de oorspronkelijke voormalige kruiskozijnen onder dubbele ontlastingsboogjes. Op de middenpenant een toegevoegde nis met beeld boven een gevelsteen met heden onleesbaar opschrift "Oude St.Pieter"(?).

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 11453 (bouwvergunning 17.05.1852); dossier 48276 (bouwvergergunning 12.07.1888); dossier 96584 (bouwvergunning 30.11.1942).
  • CRESENS A., 150 jaar fotografie te Leuven, Brugge, 1989, p. 74.
  • MEULEMANS A., Huizen en straten van het Oude Leuven: bewerking, aanpassingen, aanvullingen door P. Reekmans, H. Meulemans, L. Galicia in Jaarboek Leuvens Historisch Genootschap, Leuven, 2004, dl. I: patrimonium, p. 130-131; deel II: atlas, p. 11.
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Grote Markt met de Sint-Pieterskerk en het verdwenen kerkhof, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel 13, 1973, p. 80-82.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven, Bierstad door de eeuwen heen, Leuven, 1983, figuur 88.
  • ID. , Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling: Brusselsestraat, Kapucijnenvoer, Fonteinstraat...., deel 5, Leuven, 1989, figuur 4c.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128517 (geraadpleegd op ).


Huis ()

Bak- en zandstenen huis behorend tot de traditionele stijl (17de eeuw). Kruisvensters met dubbele ontlastingsboogjes voorzien van een zandstenen sleutel. Verhoogde bovendorpels; gebouw met één verdieping verhoogd; voorgevel gerestaureerd en aangepast eerste helft 20ste eeuw.


Bron: GENICOT L.F., VAN AERSCHOT S., DE CROMBRUGGHE A., SANSEN H. & VANHOVE J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  Genicot, Luc; Van Aerschot, Suzanne; de Crombrugghe, Anne; Sansen, Hadewych; Vanhove, Jacqueline
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Burgerhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42184 (geraadpleegd op ).