erfgoedobject

Hoekpand Klein Tafelrond

bouwkundig element
ID
42185
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42185

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekpand Klein Tafelrond
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Grote Markt
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoekpand Klein Tafelrond
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

In 1719 opgetekend als "die Schoone Lieve Vrauwe", heden gekend als "KLEIN TAFEL ROND" (zie opschrift boven de pui). Hoekpand in traditionele bak- en zandsteenstijl, in de 17de eeuw opgetrokken door het kapittel van de Sint-Pieterskerk (zie straatinleiding). Twee op vier traveeën en twee bouwlagen - eertijds twee bouwlagen + entresol - onder een steil zadeldak (nok evenwijdig met het plein), met zijgevel opgevat als een brede trapgevel (12 treden + topstuk). Zijn huidige benedenordonnantie met brede rondboogopeningen onder omlopende booglijsten dateert van 1885, ter vervanging van de vroegere lage gelijkvloerse verdieping en entresol. In 1940 verkreeg brouwerij Artois toelating tot restauratie van de gevels naar ontwerp van architect P. Stevens: hierbij werd het pand ontdaan van zijn later aangebrachte cementlaag en klassieke vensteromlijstingen, werd het bak- en zandstenen metselwerk hersteld en deels vervangen door verwante recuperatiesteen. Stijltypisch is de opbouw met onder meer speklagen en kruisvensters in hoek- en negblokkenomlijsting onder dubbele ontlastingsboogjes, de begrenzende hoekketting met (later ingewerkte?) beeldnis op geprofileerd sokkeltje. Verder ook aan marktzijde de aflijning door steigergaten en gelede daklijst en bekroning door een getrapt dakvenster met schouderstukken, overhoeks topstuk en bolornament, en in de hoge getrapte zijgeveltop de ordonnantie met in zelfde omlijsting een rondbogig middenvenster tussen bolkozijnen onder dubbele ontlasting en hogerop een rechthoekig en vierkant luikvenster onder balkgat. Aan deze zijde is de begane grond half verscholen achter het zuidportaal van de Sint-Pieterskerk.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 43904 (bouwvergunning 03.08.1885); dossier 99779/100726 (bouwvergunning 23.04.1940).
 • CRESENS A., 150 jaar fotografie te Leuven, Brugge, 1989, p. 74.
 • MEULEMANS A., Huizen en straten van het Oude Leuven: bewerking, aanpassingen, aanvullingen door P. Reekmans, H. Meulemans, L. Galicia in Jaarboek Leuvens Historisch Genootschap, Leuven, 2004, deel I: patrimonium, p. 130-131; deel II: atlas, p. 11.
 • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Grote Markt met de Sint-Pieterskerk en het verdwenen kerkhof, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, deel 13, 1973, p. 80-83.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven, Bierstad door de eeuwen heen, Leuven, 1983, figuur 88.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Langs de oude universiteit naar het Begijnhof: Grote- en Oude Markt en de Naamsestraat, deel 3, Leuven, 1987, 48c.
 • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer. Naar de Biest en tot aan de Westhelling: Brusselsestraat, Kapucijnenvoer, Fonteinstraat...., deel 5, Leuven, 1989, figuren 1a, 6c, 7c, 9b.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Burgerhuis

 • Is gerelateerd aan
  Burgerhuis

 • Is gerelateerd aan
  Hoekpand met winkelfunctie

 • Is deel van
  Grote Markt


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoekpand Klein Tafelrond [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42185 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.