erfgoedobject

Burgerhuis Turnhout

bouwkundig element
ID: 42196   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42196

Juridische gevolgen

Beschrijving

Diephuis van vier traveeën en vier bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat door oorlogsschade in 1944 zwaar beschadigd werd en naar oorspronkelijk model in 1953 gereconstrueerd werd door J. Maloens. De barokgevel, in cartouches 1694 gedateerd, is opgevat als een penantengevel die uitloopt op een klokbekroning en wordt gekenmerkt door een hardstenen pui, een bovenbouw met horizontale en verticale banden in zandhoudende kalksteen, rechthoekige muuropeningen en een drieledige geveltop met inzwenkende voluten, zwaar geprofileerde waterlijsten, oculi, rechthoekige en rondboogvensters, en een geprononceerd boogfronton.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 110412/2383 (bouwvergunning 19.06.1953).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, onbepaald
Datum  : 2009


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Burgerhuis Turnhout [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42196 (Geraadpleegd op 07-07-2020)