Teksten van Burgerhuis Turnhout

Burgerhuis Turnhout (2009)

Diephuis van vier travee├źn en vier bouwlagen onder een pannen zadeldak, dat door oorlogsschade in 1944 zwaar beschadigd werd en naar oorspronkelijk model in 1953 gereconstrueerd werd door J. Maloens. De barokgevel, in cartouches 1694 gedateerd, is opgevat als een penantengevel die uitloopt op een klokbekroning en wordt gekenmerkt door een hardstenen pui, een bovenbouw met horizontale en verticale banden in zandhoudende kalksteen, rechthoekige muuropeningen en een drieledige geveltop met inzwenkende voluten, zwaar geprofileerde waterlijsten, oculi, rechthoekige en rondboogvensters, en een geprononceerd boogfronton.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen, beschermingsdossier (09.11.1994).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 110412/2383 (bouwvergunning 19.06.1953).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Burgerhuis Turnhout [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128402 (geraadpleegd op 16-04-2021)


Huis De Grote Klok of Stad Turnhout (1971)

Vier verdiepingen hoog dwarshuis met barokke volutengevel, gedateerd 1695. Volledig verwoest in 1940; naar de oorspronkelijke toestand heropgebouwd circa 1950. Kenmerkend voor de bak- en zandsteen-architectuur van het vierde kwart van de 18de eeuw zijn de geprofileerde gordellijsten die de horizontale geledingen van de gevelbekroning accentueren en het gebruik van ietwat vooruitspringende banden van zandsteen, die de muren en penanten in kleine vakken indelen.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Burgerhuis Turnhout [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42196 (geraadpleegd op 16-04-2021)