Neoclassicistische manege

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Leuven
Deelgemeente Leuven
Straat Rijschoolstraat
Locatie Rijschoolstraat 21, Leuven (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Leuven (actualisaties: 25-09-2006 - 25-09-2006).
  • Adrescontrole Leuven (adrescontroles: 17-07-2007 - 17-07-2007).
  • Herinventarisatie Leuven (geografische herinventarisatie: 01-01-1997 - 15-02-2010).
  • Inventarisatie Leuven (geografische inventarisatie: 01-01-1969 - 31-12-1969).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistische manège

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In 1836 door stadsarchitect F.H. Laenen ontworpen Rijschool of "Manege" ten dienste van de ruiterijkazerne in de Sint-Maartenstraat en aanleiding voor de totstandkoming van het neoclassicistisch bouwkundig totaalensemble (zie straatinleiding).

Ten opzichte van de straat terugwijkend ingeplante eenbeukige zaal op rechthoekig grondplan, opgetrokken uit baksteen en oorspronkelijk afgedekt door een zadeldak. De 24 meter brede en 18 meter hoge, brede, gedrukte puntgevel aan de straatzijde kreeg een strakke vormgeving met bepleisterd parement, verrijkt met een expressieve geblokte omlijsting en een centraal, gelijkaardig opgevat risaliet met rondbogig spaarveld en dito toegangspoort, onder een geprofileerde kroonlijst op consoles. Een brede, geprononceerde puilijst loopt over in flankerende muurpartijen met gestuct bossage parement en rechthoekige doorgangen. Bakstenen zijgevels met een reeks, vandaag gedichte, lunetten op hardstenen lekdrempels.

Vanaf 1948 werd de Rijschool gebruikt als handelsbeurs en in 1972 omgebouwd tot stedelijke sport- en feestzaal, waarbij interieur en dakstructuur ingrijpend werden gewijzigd.

  • Stadsarchief Leuven, Kaarten en Plannen, G.R. Res. 2 (14.11.1836), Res. 3, folio 213-214.
  • CELIS J., De Leuvense stationswijk 1835-1875. Het ontstaan en de ontwikkeling van een stadsbeeld in de 19de eeuw, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1986, p. 33-34.
  • CRESENS A., 150 jaar fotografie te Leuven, Brugge, 1989, p. 95-96.
  • SCHILLINGS A., Oud en nieuw Leuven, Leuven 1948, p. 80.
  • UYTTERHOEVEN R., Leuven Weleer 1. Langs bekende handelsstraten naar Sinte-Geertrui en Tempelhof, Leuven, 1985, figuur 48a.
  • VAN EVEN E., Louvain dans le passé et dans le présent, Leuven, 1895, p. 305-307.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)

Auteurs: Mondelaers, Lydie & Verloove, Claartje

Datum tekst: 2009

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Rijschoolstraat

Rijschoolstraat (Leuven)

is gerelateerd aan Neoclassicistische stadswoningen

Rijschoolstraat 5-17, 6, 23, Vital Decosterstraat 47-49, 49C, Leuven (Vlaams-Brabant)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.