erfgoedobject

Neoclassicistische stadswoningen

bouwkundig element
ID
42205
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42205

Juridische gevolgen

Beschrijving

Op basis van het stedenbouwkundig plan van stadsarchitect F.H. Laenen in 1838-1839 tot stand gekomen huizenblokken, deel uitmakend van het neoclassicistische totaalensemble beheerst door de Rijschool (zie straatinleiding). De als woningen opgetrokken panden tellen drie bouwlagen en worden afgedekt door pannen zadeldaken. Algemene kenmerken zijn het oorspronkelijk bepleisterd en wit geschilderd parement met hardstenen plint en aflijnende houten kroonlijst, de duidelijke scheiding tussen onder- en bovenbouw, doorlopende horizontale belijningen door de cordonvormende lekdrempels en de verkleinende ordonnantie van vensterregisters.

Nummers 5-15 zijn enkel- of dubbelhuizen - heden ontpleisterd en deels gerenoveerd - van drie tot vier traveeën met hardstenen onder- en bovendorpels en witstenen hoekblokken en steigergaten. De heden ontdubbelde nummers 5-7 bewaren in de onderbouw een oorspronkelijke pilastergeleding onder hoofdgestel. Veelal gewijzigde ordonnantie op de begane grond en vernieuwde kroonlijsten.

Nummers 6-12 (nu samengevoegd met Vital Decosterstraat 47-49 tot 1 perceel, officieel adres Vital Decosterstraat 47-49) en 17-23 omkaderen het eigenlijke "Rijschoolplein". Karakteristieke pleinwandvormende bebouwing met uniform wit bepleisterd gevelfront, onder pannen zadel- of schilddak. De nummers 6 (in situ, officieel Vital Decosterstraat 47), 12 (in situ, officieel Vital Decosterstraat 47), 17 en 25 (in situ, officieel Vital Decosterstraat 49C) werden oorspronkelijk als symmetrische hoekpaviljoenen, rijker uitgewerkt met in de benedenbouw een arcadestructuur belijnd door imitatiebanden en voorzien van doorgetrokken imposten, en waarbinnen rondbogige deuren en vensters met waaiers in de bovenlichten, en in de bovenbouw opeenvolgend rechthoekige en bijna vierkante vensters in geriemde omlijsting. Deze architectuur werd in een wat versoberde vorm aangehouden voor het tegenover de Rijschool gelegen, terugwijkend gevelfront van nummers 8-10 (in situ, officieel Vital Decosterstraat 47), waarvan de bovenste vensters eveneens voorzien zijn van doorlopende lekdrempels. De pleingevel van nummer 12 (in situ, officieel Vital Decosterstraat 47) met licht verschillende vensterhoogten vormt de achtergevel van het voormalige "Theater de Bériot" (Vital Decosterstraat nummer 49b). Bij de verbouwing van deze woonhuizen tot studentenhuisvesting voor meisjes in 1966 werden de interne structuur omzeggens volledig en de gevels deels vernieuwd.

 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 11216, 11218 (bouwvergunning 09.08.1838), dossier 11236 (bouwvergunning 21.08.1838), dossier 11379 (bouwvergunning 20.09.1838, 04.12.1838), dossier 120199/6446 (bouwvergunning 12.12.1966).
 • Stadsarchief Leuven, Kaarten en Plannen, G.R. Res. 3, folio 213-214.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Hoekpand Vital Decosterstraat

 • Is gerelateerd aan
  Neoclassicistische manege

 • Is gerelateerd aan
  Schouwburg Theater de Bériot

 • Is deel van
  Rijschoolstraat

 • Is deel van
  Vital Decosterstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistische stadswoningen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42205 (Geraadpleegd op )