Teksten van Laatgotisch burgerhuis Die Groote Roose

Burgerhuis Die Groote Roose (2009)

Het rijke, laatgotische diephuis, dat achtereenvolgens als "Die Groote Roose" en "Die Roode Roose" wordt vermeld, telt drie travee├źn en drie bouwlagen onder een leien zadeldak.

Het betreft een pand waarvan de bouw zich waarschijnlijk in de 16de eeuw situeert, doch dat in de loop der tijd regelmatig is verbouwd en aangepast. Kenmerkend voor de verankerde lijstgevel van bak- en zandsteen, onder een vernieuwde zinken kroonlijst, is de overkragende bovenbouw en de arcade van geprofileerde korfbogen op slanke collonetten met geringde profielen.

De gevelordonnantie is sterk gewijzigd. Zo verwijzen ter hoogte van de tweede bouwlaag de behouden ontlastingboogjes en hoek- en negblokken naar de voormalige drielichten. De rechthoekige deur is in een eenvoudige zandstenen omlijsting gevat.


Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Laatgotisch burgerhuis Die Groote Roose [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128543 (geraadpleegd op 11-04-2021)


Die Groote Rose (1971)

Laatgotisch dwarshuis met drie verdiepingen uit de 16de eeuw. Onderbouw geritmeerd door korfbogen rustend op de zandstenen colonnetten die de ietwat overstekende bovenverdieping schragen.

Ingrijpende verbouwing tijdens de tweede helft van de 18de eeuw; verwijderen van de kruiskozijnen, afbreken van de trap- of topgevel, die vervangen werd door een dakschild met dakvenster; overige wijzigingen uit de 19de en de 20ste eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Laatgotisch burgerhuis Die Groote Roose [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42210 (geraadpleegd op 11-04-2021)