erfgoedobject

Hoekhuis De Donderbus en De Cleijn Donderbus

bouwkundig element
ID
42231
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42231

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1994 als monument beschermde hoekwoning van twee bouwlagen onder een pannen zadeldak, met twee traveeën aan de Brusselsestraat en drie traveeën aan de Lei. In de 16de eeuw gebouwde vakwerkwoning, opgevat als een gecombineerd diep- en breedhuis, dat reeds in 1675 in twee eigendommen opgesplitst was en in 1719 zijn huidige benamingen kreeg.

De oorspronkelijk van vitswerk en leem voorziene vakwerkwoning werd vermoedelijk in de 19de eeuw versteend en in 1936 aangepast. Toen werd de inmiddels verankerde voorgevel ontpleisterd, hervoegd en met similisteen verfraaid, meerbepaald de korbelen en de latei van de overstek, de negblokomlijstingen rond de vensters, en de pseudo-muurvlechtingen in de geveltop. Typerend zijn het rondboogvormige laadvenster en de rechthoekige venstertjes in de uitkragende geveltop. De bepleisterde zijgevel telt drie traveeën en heeft ter hoogte van de verdieping nog twee kruisvensters met diefijzers voor de bovenlichten. Tegen de achtergevel, half bepleisterd ter hoogte van de "Donderbus" (nummer 90), werd recentelijk een halfronde traptoren bijgebouwd. Het daaraan grenzende huisje met laadluik in het zadeldak, hoort kadastraal bij "De Cleijn Donderbus" (nummer 92). Herhaaldelijk gewijzigde pui en recent schrijnwerk.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Cel Monumenten en Landschappen: Beschermingsdossier (23.11.1994).
 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 68379 (bouwvergunning 04.10.1906); dossier 96665 (bouwaanvraag 30.04.1936).
 • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen, De Brusselsestraat, in MGLOKO, jaargang 8, 1968, p. 111.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties

 • Is deel van
  Brusselsestraat

 • Is deel van
  Huizenrij Lei

 • Is deel van
  Lei


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoekhuis De Donderbus en De Cleijn Donderbus [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42231 (Geraadpleegd op 23-06-2021)