erfgoedobject

Burgerhuis De Hulstboom

bouwkundig element
ID
42232
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42232

Juridische gevolgen

Beschrijving

In 1976, samen met de panden nummers 111-113, als monument beschermd diephuis dat in 1997 volledig gedemonteerd en heropgebouwd werd naar het model van het oorspronkelijk, vroeg-17de-eeuws diephuis van drie traveeën en twee bouwlagen met een gekaleide trapgevel, gekenmerkt door een rondbooglaadvenster tussen twee rechthoekige raampjes. De panden numemrs 111-113 werden vervangen door nieuwbouw.

Interieur. Oorspronkelijke dakspant.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen Vlaams-Brabant, Leuven: Archief Monumenten en Landschappen, Brusselsestraat 107, 111-113; Beschermingsdossier (29/11/1976).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis De Hulstboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42232 (Geraadpleegd op )