Teksten van Burgerhuis De Hulstboom

Burgerhuis De Hulstboom (2009)

In 1976, samen met de panden nummers 111-113, als monument beschermd diephuis dat in 1997 volledig gedemonteerd en heropgebouwd werd naar het model van het oorspronkelijk, vroeg-17de-eeuws diephuis van drie travee├źn en twee bouwlagen met een gekaleide trapgevel, gekenmerkt door een rondbooglaadvenster tussen twee rechthoekige raampjes. De panden numemrs 111-113 werden vervangen door nieuwbouw.

Interieur. Oorspronkelijke dakspant.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen Vlaams-Brabant, Leuven: Archief Monumenten en Landschappen, Brusselsestraat 107, 111-113; Beschermingsdossier (29/11/1976).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Burgerhuis De Hulstboom [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128397 (geraadpleegd op 11-04-2021)


Burgerhuis (1971)

Twee verdiepingen hoog dwarshuis uit de 16de en 17de eeuw. Trapgevel voorzien van een rondbooglaadvenster tussen twee rechthoekige raampjes. Bepleistering en verbouwing van de benedenverdieping tijdens de 19de en 20ste eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Burgerhuis De Hulstboom [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42232 (geraadpleegd op 11-04-2021)