erfgoedobject

Burgerhuis Vilvoorden

bouwkundig element
ID
42237
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42237

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis Vilvoorden
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Vóór de recent verdwenen "Vilvoordengang" gelegen diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een 17de-eeuwse puntgevel in bak- en zandsteen en een achtergevel in versteend vakwerk, wijzend op een mogelijk tot de 16de eeuw opklimmende kern. Volgens de wijkboeken was "Vilvoorden" in 1609 een brouwerij. Dit bleef zeker zo tot in 1780. Tot voor kort was in nummer 118A drukkerij/uitgeverij ACCO gevestigd, die de "Vilvoordengang" in 1962 volledig liet slopen, bebouwde en als opslagruimte bij het pand incorporeerde. Heden immobiliënkantoor (nummer 118) en restaurant (nummer 118A). Traditionele gevel met puntbekroning, voorzien van ankers, muurvlechtingen, gedicht hijsbalkgat en een gecementeerd topstuk. Kenmerkend zijn de met zandsteen omlijste korfboogpoort die voorheen toegang verleende tot de "Vilvoordengang", de voormalige kruisvensters met doorgetrokken lekdrempels, negblokomlijstingen en dubbele ontlastingsboogjes in de tweede bouwlaag, en de met zandsteen omlijste rondboogvensters in de gevelbekroning. Recente winkelpui.

  • DE COOMAN M., De Leuvense gangen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1980, p. 185-186.
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen, De Brusselsestraat, in MGLOKO, jaargang 8, 1968, p. 114.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis Vilvoorden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42237 (Geraadpleegd op )