Teksten van Burgerhuis Vilvoorden

Burgerhuis Vilvoorden (2009)

Vóór de recent verdwenen "Vilvoordengang" gelegen diephuis van drie traveeën en drie bouwlagen onder een pannen zadeldak, met een 17de-eeuwse puntgevel in bak- en zandsteen en een achtergevel in versteend vakwerk, wijzend op een mogelijk tot de 16de eeuw opklimmende kern. Volgens de wijkboeken was "Vilvoorden" in 1609 een brouwerij. Dit bleef zeker zo tot in 1780. Tot voor kort was in nummer 118A drukkerij/uitgeverij ACCO gevestigd, die de "Vilvoordengang" in 1962 volledig liet slopen, bebouwde en als opslagruimte bij het pand incorporeerde. Heden immobiliënkantoor (nummer 118) en restaurant (nummer 118A). Traditionele gevel met puntbekroning, voorzien van ankers, muurvlechtingen, gedicht hijsbalkgat en een gecementeerd topstuk. Kenmerkend zijn de met zandsteen omlijste korfboogpoort die voorheen toegang verleende tot de "Vilvoordengang", de voormalige kruisvensters met doorgetrokken lekdrempels, negblokomlijstingen en dubbele ontlastingsboogjes in de tweede bouwlaag, en de met zandsteen omlijste rondboogvensters in de gevelbekroning. Recente winkelpui.

  • DE COOMAN M., De Leuvense gangen, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Katholieke Universiteit Leuven, 1980, p. 185-186.
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen, De Brusselsestraat, in MGLOKO, jaargang 8, 1968, p. 114.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Burgerhuis Vilvoorden [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128656 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Huis Vilvoorden (1971)

Dwarshuis uit de 17de eeuw in traditionele bak- en zandsteenstijl. Oorspronkelijk twee verdiepingen hoge tuitgevel voorzien van muurvlechtingen en topstuk; brede inrijpoort met ijzeren verankering. Wijziging van de gevelordonnantie tijdens 19de en 20ste eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Burgerhuis Vilvoorden [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42237 (geraadpleegd op 13-04-2021)