erfgoedobject

Burger- of winkelhuis Het Radt van Avonturen

bouwkundig element
ID
42265
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42265

Juridische gevolgen

Beschrijving

Volgens A. Meulemans stond hier eertijds het "Radt van Avonturen", dat in 1675 twee percelen innam. Het huidige diephuis met klokgevel is te dateren in het laatste kwart van de 18de eeuw. Drie bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak, met een lagere aanbouw links van één travee en twee bouwlagen. Baksteenbouw met verwerking van blauwe hardsteen voor het lijstwerk. Voorgevel in classicistische stijl - vermoedelijk eertijds bepleisterd - met rechthoekige bovenvensters in kwarthol geprofileerde omlijsting onder ontlastingssysteem met rol- en platte laag en een gelede waterlijst onder de gerestaureerde geveltop met kantonnerende voluten, pseudo-boogfronton en bekronende vuurvaas. Deels zichtbare verankerde en gecementeerde linkse zijgevel met steigergaten. Lager zijgebouw beëindigd door een druiplijst en sokkelelement. Pui met middeningang in 1879 deels aangepast, met verlaging van de zijvensters. Linkse deuromlijsting blijkbaar deels met gerecupereerde elementen opgebouwd(?): geriemde korfbooglijst met voluutsleutel, gelede imposten en vrij hoge neuten; panelendecor in de zwikken en gekornist hoofdgestel met gelede waterlijst.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 33917 (bouwvergunning 26.05.1879).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Diestsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, jaargang 10/2, 1970, p. 192.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burger- of winkelhuis Het Radt van Avonturen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42265 (Geraadpleegd op )