Teksten van Burger- of winkelhuis Het Radt van Avonturen

Radt van Avonturen ()

Volgens A. Meulemans stond hier eertijds het "Radt van Avonturen", dat in 1675 twee percelen innam. Het huidige diephuis met klokgevel is te dateren in het laatste kwart van de 18de eeuw. Drie bouwlagen en drie traveeën onder pannen zadeldak, met een lagere aanbouw links van één travee en twee bouwlagen. Baksteenbouw met verwerking van blauwe hardsteen voor het lijstwerk. Voorgevel in classicistische stijl - vermoedelijk eertijds bepleisterd - met rechthoekige bovenvensters in kwarthol geprofileerde omlijsting onder ontlastingssysteem met rol- en platte laag en een gelede waterlijst onder de gerestaureerde geveltop met kantonnerende voluten, pseudo-boogfronton en bekronende vuurvaas. Deels zichtbare verankerde en gecementeerde linkse zijgevel met steigergaten. Lager zijgebouw beëindigd door een druiplijst en sokkelelement. Pui met middeningang in 1879 deels aangepast, met verlaging van de zijvensters. Linkse deuromlijsting blijkbaar deels met gerecupereerde elementen opgebouwd(?): geriemde korfbooglijst met voluutsleutel, gelede imposten en vrij hoge neuten; panelendecor in de zwikken en gekornist hoofdgestel met gelede waterlijst.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 33917 (bouwvergunning 26.05.1879).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Diestsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, jaargang 10/2, 1970, p. 192.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Burger- of winkelhuis Het Radt van Avonturen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128472 (geraadpleegd op )


Het Radt van Avonturen ()

Burger- of winkelhuis met drie verdiepingen en ingedrukte klokgevel bekroond met een siervaas, uit de 18de eeuw. Baksteenbouw met geprofileerde vensteromlijstingen van arduin; ook merkwaardig korfboogdeurtje als hoofdelement van het lagere zijgebouwtje. Vrij intact bewaard geheel (twee vensters van de gelijkvloerse verdieping werden wel ietwat verbreed).


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Burger- of winkelhuis Het Radt van Avonturen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42265 (geraadpleegd op )