erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
42283
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42283

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Volgens A. Meulemans eertijds gekend als "den Doelhoff", in 1770 geciteerd als "een schoon en welgelegen stenen huys" met bijhorend een kleiner huis en een ruime achtertuin. Door muurankers, onder meer met kram en krul, verankerd diephuis dat de hoek vormt met de Lepelstraat, twee bouwlagen en twee traveeën onder pannen zadeldak en minstens opklimmend tot de 17de, mogelijk zelfs tot de 16de eeuw(?). Puntgevel, vermoedelijk een vereenvoudiging van een vroegere trapgevel en opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl, die in de 19de eeuw met schijnvoegen werd bepleisterd en aangepast.

Volgens archiefgegevens in 1867 nog met dubbelhuisopstand, een insteekverdieping en rechthoekige zijvensters in de top. Heden aangepaste rechthoekige bovenvensters met geprofileerde omlijsting, festoensluitsteen en karakteristieke gietijzeren 19de-eeuwse leuningen en in de top een korfboogvormig omlijst venster. Bakstenen zijgevel met afbladderende beschildering, steigergaten en eveneens aangepaste vensters met behouden kwarthol geprofileerde zandstenen rechtstanden; gedeeltelijk zichtbare achtertuitgevel met aandak en vlechtingen. Lagere aanleunende bakstenen constructie aan de Lepelstraat, met blinde gevel, onder een pannen zadeldak met nok parallel aan de straat.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 12039 (1867).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Diestsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, jaargang 10/2, 1970, p. 212.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42283 (Geraadpleegd op )