erfgoedobject

Ensemble van burgerhuizen De Drije Koningen en Groenendael

bouwkundig element
ID
42297
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42297

Juridische gevolgen

Beschrijving

Merkwaardig ensemble, gelegen op de hoek van de Goudsbloemstraat en Brusselsestraat, en samengesteld uit twee, oorspronkelijk gewitte traditionele diephuizen met barokke geveltoppen, respectievelijk uit 1708 en 1741, die volgens archiefgegevens reeds in 1774 tot één geheel samengevoegd en vermoedelijk in 1882 volledig aangepast werden in neoclassicistische stijl.

Heden goed bewaarde, ruime stadswoning van vijf traveeën en twee bouwlagen onder steile zadeldaken met dakkapellen, grenzend aan een grote tuin die oorspronkelijk deel uitmaakte van het goed, toegankelijk is via een poort en door een bakstenen tuinmuur (1845) van de Brusselsestraat gescheiden is.

Van de 18de-eeuwse toestand getuigen de voormalige kruisvensters met negblokomlijsting en dubbel ontlastingssysteem, de geprofileerde zandkalkstenen waterlijst, de cartouches, de in- en uitzwenkende geveltoppen - in "De Drije Koningen" gecombineerd met een trapgevel -, voorzien van laad- en zoldervensters, waterlijsten en een bekronend boogfronton, en de zijgevel met muizentandfries en muurankers met kram en krul. Typerend voor het 19de-eeuwse classicisme zijn de rondboogdeur met waaiervormig bovenlicht in een geriemde hardstenen omlijsting met diamantkoppen, guirlandes en geprofileerde waterlijst, en de horizontale geleding van de plint en de registers van vensters met classicistische roedeverdeling, hardstenen onderdorpels en houten luiken. De frontons, de muurnis en de vaasbekroningen op de geveltoppen dateren vermoedelijk uit dezelfde periode.

In het verlengde van de vijf traveeën brede zijgevel met strak classicistisch uitzicht, bevindt zich een 18de-eeuwse korfboogpoort met zandstenen omlijsting en houten poortvleugels, die aansluit bij de in oorsprong bepleisterde tuinmuur met geteerde plint en spiegels.

De gekaleide achtergevel telt vijf traveeën en is samengesteld uit een lijst- en een tuitgevel, voorzien van muurvlechtingen, schouderstukken en een topstuk. Met uitzondering van de zoldervensters werden alle muuropeningen aangepast in neoclassicistische stijl, net zoals de voor- en de zijgevel. Een glazen afdak op gietijzeren kolommen - in 1878 toegevoegd - verbindt de koetspoort met het wagenhuis dat haaks op het hoofdvolume ingeplant is. Het pand werd voor een eerste maal grondig, doch respectvol gerestaureerd in 1882 onder leiding van architect Giele, en in 1996 als monument beschermd.

Interieur

Hoofdzakelijk 19de-eeuws interieur met mozaïekvloeren (gelijkvloers) en planken vloeren (verdiepingen), houten lambriseringen en deuren met supraportes in stucwerk, marmeren schouwen, plafonds met lijstwerk, en gestucte moerbalken. Monumentale bordestrap met een vermoedelijk laat-18de-eeuwse trappaal, versierd met bloem- en bladmotieven.

Tuin

De grote tuin bestond volgens archiefdocumenten in 1735 uit een erf met stallen, een schuur, drie huisjes, een waterput en een privaat, en reikte tot ongeveer aan de huidige drukkerij Acco (vroeger Ceuterick) in de Brusselsestraat. Bij de aanvraag voor de bouw van de tuinmuur, in 1845 op de gecorrigeerde rooilijn opgetrokken, kreeg de tuin haar huidige oppervlakte. Een fraaie rode beuk siert de tuin.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (09.07.1996); restauratiedossier (1998).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen. De Goudsbloem- en de Tervuursestraat, in MGLOKO, jaargang 15, 1975, p. 10-13.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble van burgerhuizen De Drije Koningen en Groenendael [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42297 (Geraadpleegd op )