Teksten van Hoekpand

Hoekpand (2009)

Markant hoekpand dat voorheen 172-(?) was gedateerd en in een recente periode werd gerestaureerd. Opgetrokken uit baksteen met verwerking van zandsteen en natuursteen voor plint, vensteromlijstingen en decor, omvat het twee bouwlagen en tweemaal twee travee├źn onder zadeldak, en aangrenzend een lagere annex. Het is opgevat als een breedhuis met lijstgevel aan de Jodenstraat getypeerd door een laatbarok rasterpatroon, gevormd door de over penanten en borstweringen doorgetrokken platte banden en stijlen of dorpels van de rechthoekige bovenvensters. Karakteristiek zijn verder de aflijnende steigergaten, de geprofileerde daklijst en het dakvenster met getrapte en gelede vormgeving onder bekronend driehoekig fronton. De begane grond werd ten dele aangepast en gemoderniseerd tot de huidige winkelpui. In de soberder uitgewerkte zijtrapgevel aan de Schrijnmakersstraat zijn het voormalige kruiskozijn, de kloosterkozijnen, smalle rechthoekige bovenvensters en vierkante topvenstertjes gevat in hoek- en negblokkenomlijstingen. Voorts muurankers met kram en krul. In de lagere annex met twee bouwlagen en twee travee├źn onder zadeldak (nok evenwijdig met de Schrijnmakersstraat), zelfde materiaalopbouw, omlijste kloostervensters en muurankers is de lijstgevel afgelijnd door een tandfries, voorts deels aangepast zie de plint en het bovenvenster.

  • Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik, p. 270-272.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Hoekpand [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128248 (geraadpleegd op 22-06-2021)


Tweeverdiepingshuis (1971)

Tweeverdiepingshuis met fraaie dakvensters, voorheen gedateerd 172(?) (heden haast onleesbaar). Barokke bak- en zandsteenstijl: doorlopende vensteromlijstingen van platte zandstenen banden delen de gevel in volgens het rasterpatroon van stijl- en regelwerk; oorspronkelijk nog kruiskozijnen en halve kruisvensters in de zijgevel.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Hoekpand [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42304 (geraadpleegd op 22-06-2021)