Teksten van Brouwerswoning Den Ancker

Brouwerswoning Den Ancker ()

Woonhuis bij de voormalige brouwerij "Den Anker", die gelegen was aan de overzijde van de straat en reeds vermeld werd in 1551. De woning werd tussen 1619 en 1622 opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl en in 1699 aan de rechterzijde met twee traveeën verbreed door incorporatie van het aanpalende pand "het Korfken".

Heden L-vormig complex, bestaande uit een diephuis met trapgevel en een langsvleugel, beide twee bouwlagen hoog en gevat onder een leien zadeldak. Het geheel wordt gekenmerkt door speklagen, voormalige kruisvensters met negblokomlijstingen, muurankers met kram en krul, afgedekte steigergaten en een gevelbekroning met acht trappen, top- en schouderstuk. De trapgevel vertoont sporen van een gewijzigde ordonnantie: gedichte vensters in negblokomlijsting, door metselwerk onderbroken speklagen en twee in 1870 toegevoegde vensters op de gelijkvloerse verdieping. De houten deur met waaiervormig bovenlicht werd circa 1750 aangebracht en is gevat in een Lodewijk XV-omlijsting met kwarthol geprofileerd beloop, een cartouche met anker als sluitsteen en een bekronende, gebogen waterlijst.

De achtertuitgevel van het diephuis bleef gaaf bewaard en is voorzien van een klooster-, een kruiskozijn en twee nagenoeg vierkante venstertjes in negblokomlijsting, muurvlechtingen, schouderstukken en een topstuk. Zowel de zijgevel van het diephuis als de achtergevel van de langsvleugel werden meermaals gewijzigd en uitgebreid. Mogelijk tot de 18de eeuw opklimmend bakstenen tuinhuisje van drie traveeën en één bouwlaag onder een lessenaarsdak.

Interieur. Circa 1850 te dateren stucplafonds in Lodewijk XV-stijl met lijstwerk, blad- en rocaillemotief; salons en traphal in neorenaissance-, neo-Lodewijk XV- en neoclassicistische stijl; in het diephuis een restant van een muur in vakwerkbouw; oorspronkelijke structuur van moer- en kinderbalken; en een goed bewaard dakspant met telmerken. Bij ministerieel besluit beschermd op 27/01/2000.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Leuven: Archief Monumenten en Landschappen, Beschermingsdossier (27.01.2000).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 3039 (bouwvergunning 25.03.1843); dossier 7162 (bouwvergunning 08.05.1845); dossier 18275 (bouwvergunning 11.04.1870).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Brouwerswoning Den Ancker [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128204 (geraadpleegd op )


Huis Den Ancker ()

Langshuis met twee verdiepingen en ten dele met trapgevel in traditionele bak- en zandsteenstijl (17de eeuw); ingewerkte deuromlijsting in Louis XV-stijl uit de tweede helft van de 18de eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Brouwerswoning Den Ancker [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42307 (geraadpleegd op )