erfgoedobject

Ensemble van burgerhuizen

bouwkundig element
ID
42320
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42320

Juridische gevolgen

Beschrijving

In de 15de-17de eeuw gekend als respectievelijk "den Kemel" en "de Roode Zee" of "de Pharao". Ensemble gevormd door twee diephuizen, elk van drie bouwlagen en drie traveeën, met in de eerste helft van de 18de eeuw te dateren laatbarokke voorgevels met karakteristiek rasterpatroon van zandstenen platte banden op een bakstenen achtergrond.

Volgens oude foto’s en archiefgegevens was nummer 26 tot 1960 bekroond door een klokvormige geveltop, begrensd door zware voluten onder een booglijst met bekronende siervazen. In 1906 werden de vensters op de tweede bouwlaag vergroot tot deurvensters, met plaatsing van ijzeren balkons die in 1919 werden vervangen door balusterleuningen gelijktijdig met de restauratie van de voorgevel door architect E. Mispelter. Pui meermaals gemoderniseerd: vóór de wijziging van 1867 nog met een middendeur in rondboogomlijsting, en volgens A. Meulemans begin 20ste eeuw nog met uitbeelding van de huisnaam. Bij nummer 28 werd de topgevel in 1873 gesupprimeerd en de pui met eveneens rondbogig omlijste middendeur in 1876 gewijzigd, heden volledig opengewerkt.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 131016 (bouwvergunning 19.08.1867); dossier 68031 (bouwvergunning 09.07.1906); dossier 78392 (bouwvergunning 13.09.1919); dossier 24523 (bouwvergunning 26.05.1873); dossier 30008 (1876).
  • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, fototheek, 163666 B en 163667 B.
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen, in Mededelingen voor de Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving, 9, 1969, p. 99-100.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ensemble van burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42320 (Geraadpleegd op 23-06-2021)