erfgoedobject

Stadswoning Sint Jans Oliepot

bouwkundig element
ID
42328
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42328

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Sint Jans Oliepot". Vermoedelijk in kern opklimmend tot de tweede helft 16de eeuw, twee bouwlagen hoog traditioneel diephuis met trapgevel (6 treden + topstuk) getypeerd door een overkragende bovenbouw op drie rondbogen met geprofileerde kraagstenen. Het pand werd door de Stad naar ontwerp van architect S. Deneef van 1980 - samen met het belendende nummer 33 - grondig in- en uitwendig gerenoveerd voor handels-/woonfunctie, waarbij de voorgevel werd vernieuwd met hergebruiksteen voor het bakstenen metselwerk, voorts ook witte natuursteen, en behoud van de vroegere ordonnantie.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, Leuven, Mechelsestraat nummers 33, 35.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 82935 (bouwvergunning 15.10.1923).
  • MEULEMANS, A., Oude Leuvense straten en huizen. De Mechelsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 9, Leuven, 1969, p. 92.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning Sint Jans Oliepot [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42328 (Geraadpleegd op )