erfgoedobject

Stadswoning Sint Jans Oliepot

bouwkundig element
ID
42328
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42328

Juridische gevolgen

Beschrijving

Eertijds zogenaamd "Sint Jans Oliepot". Vermoedelijk in kern opklimmend tot de tweede helft 16de eeuw, twee bouwlagen hoog traditioneel diephuis met trapgevel (6 treden + topstuk) getypeerd door een overkragende bovenbouw op drie rondbogen met geprofileerde kraagstenen. Het pand werd door de Stad naar ontwerp van architect S. Deneef van 1980 - samen met het belendende nummer 33 - grondig in- en uitwendig gerenoveerd voor handels-/woonfunctie, waarbij de voorgevel werd vernieuwd met hergebruiksteen voor het bakstenen metselwerk, voorts ook witte natuursteen, en behoud van de vroegere ordonnantie.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, Leuven, Mechelsestraat nummers 33, 35.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 82935 (bouwvergunning 15.10.1923).
  • MEULEMANS, A., Oude Leuvense straten en huizen. De Mechelsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 9, Leuven, 1969, p. 92.

Bron: MONDELAERS L. & VERLOOVE C. met medewerking van VAN ROY D., VAN DAMME M. en MEULEMANS K. 2009: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Leuven binnenstad, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verloove, Claartje; Mondelaers, Lydie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Stadswoning Sint Jans Oliepot [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42328 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.