Teksten van Stadswoning Sint Jans Oliepot

Sint-Jans Oliepot ()

Eertijds zogenaamd "Sint Jans Oliepot". Vermoedelijk in kern opklimmend tot de tweede helft 16de eeuw, twee bouwlagen hoog traditioneel diephuis met trapgevel (6 treden + topstuk) getypeerd door een overkragende bovenbouw op drie rondbogen met geprofileerde kraagstenen. Het pand werd door de Stad naar ontwerp van architect S. Deneef van 1980 - samen met het belendende nummer 33 - grondig in- en uitwendig gerenoveerd voor handels-/woonfunctie, waarbij de voorgevel werd vernieuwd met hergebruiksteen voor het bakstenen metselwerk, voorts ook witte natuursteen, en behoud van de vroegere ordonnantie.

  • Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten & Landschappen, Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, Leuven, Mechelsestraat nummers 33, 35.
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 82935 (bouwvergunning 15.10.1923).
  • MEULEMANS, A., Oude Leuvense straten en huizen. De Mechelsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 9, Leuven, 1969, p. 92.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Stadswoning Sint Jans Oliepot [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128226 (geraadpleegd op )


Sint-Jans Oliepot ()

Traditioneel dwarshuis met twee verdiepingen en trapgevel uit de tweede helft van de 16de eeuw. De uitstekende bovenverdieping rust op drie korfbogen opgevangen door geprofileerde kraagstenen. Cementbepleistering en winkelpui uit het einde van de 19de eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Stadswoning Sint Jans Oliepot [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42328 (geraadpleegd op )