erfgoedobject

Burgerhuizen Die Drye Botten en Den Vijchboom

bouwkundig element
ID
42335
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42335

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vroeger respectievelijk "Die Drye Botten" en "Den Vijchboom": onder deze benamingen reeds gekend in de 16de eeuw. Twee diephuizen, elk van drie bouwlagen en drie traveeën onder een aan straatzijde afgesnuit zadeldak. Mogelijk(?) betreft het hier oude kernen die eind 18de eeuw werden aangepast en voorzien van laatclassicistische lijstgevels, in oorsprong bepleisterd.

De tijdstyperende "penantengevel" van nummer 42 dateert van 1798, zie ook de tijdens de inventarisatieperiode van eindjaren 1960 nog aanwezige gevelstenen met "ANNO - 1798" en uitbeelding van drie platvissen (zie huisnaam). Opgetrokken uit baksteen, met verwerking van zandsteen voor de boven- en onderdorpels, basementen en steigergaten. Rechthoekige vensters en centraal laadvenster onder geprononceerde luifel. Later opgevulde borstweringen boven de verbouwde begane grond; vernieuwde kroonlijst met gootlijst.

Nummer 44, gekenmerkt door een vlakke geveluitwerking en een strakke ritmiek met smalle penanten en doorgetrokken onderdorpels, heeft verder een zelfde materialenopbouw en eveneens een bekronend laadvenster, vernieuwde gevelbeëindiging en gemoderniseerde begane grond.

  • LAMEERE J.B., Aenteekeningen van merkweerdige geschiedenissen voorgevallen binnen Loven (en omliggende) 1784-1835, Leuven, 1986, p. 50.
  • MEULEMANS A., Atlas van Oud-Leuven, Leuven, 1981, p. 204.
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen, in Mededelingen voor de Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving, 1969, p. 102-103.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuizen Die Drye Botten en Den Vijchboom [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42335 (Geraadpleegd op 21-06-2021)