erfgoedobject

Burgerhuis met barokgevel

bouwkundig element
ID
42338
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42338

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vormde tot 1870 samen met de twee linkse traveeën van het huidige hoekpand nummer 49 één ruim, drie bouwlagen hoog pand - heden onder gecombineerde zadelbedaking - met lijstgevel in classicerende barokstijl, te dateren in het eerste kwart 18de eeuw. Stijltyperende opstand met verticaliserende geleding, opgebouwd uit baksteen met ruime verwerking van zandsteen voor de kolossale ingediepte pilasters op voluutconsoles en voor het lijstwerk, tijdens een recente renovatie in de linkerhelft rood en gebroken wit beschilderd, in de rechterhelft witbepleisterd.

Rechthoekige vensters, alle op de hoofdverdieping en in de twee middentraveeën op de bovenste bouwlaag in 1878 gewijzigd in deurvensters en voorzien van balkons die later werden gesupprimeerd in de twee linker traveeën. Aflijning door gelede kroonlijst, voorheen onder een centraal dakvenster. Verbouwde puien.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, Leuven, Mechelsestraat nummer 47 (2002).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 17917 (bouwvergunning 31.01.1870 en 24.10.1878).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis met barokgevel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42338 (Geraadpleegd op )