Teksten van Burgerhuis met barokgevel

Burgerhuis met barokgevel (2009)

Vormde tot 1870 samen met de twee linkse traveeën van het huidige hoekpand nummer 49 één ruim, drie bouwlagen hoog pand - heden onder gecombineerde zadelbedaking - met lijstgevel in classicerende barokstijl, te dateren in het eerste kwart 18de eeuw. Stijltyperende opstand met verticaliserende geleding, opgebouwd uit baksteen met ruime verwerking van zandsteen voor de kolossale ingediepte pilasters op voluutconsoles en voor het lijstwerk, tijdens een recente renovatie in de linkerhelft rood en gebroken wit beschilderd, in de rechterhelft witbepleisterd.

Rechthoekige vensters, alle op de hoofdverdieping en in de twee middentraveeën op de bovenste bouwlaag in 1878 gewijzigd in deurvensters en voorzien van balkons die later werden gesupprimeerd in de twee linker traveeën. Aflijning door gelede kroonlijst, voorheen onder een centraal dakvenster. Verbouwde puien.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, Leuven, Mechelsestraat nummer 47 (2002).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 17917 (bouwvergunning 31.01.1870 en 24.10.1878).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Burgerhuis met barokgevel [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128240 (geraadpleegd op 11-04-2021)


Rijhuis (1971)

Rijhuis met drie verdiepingen uit de eerste helft van de 18de eeuw. Traveeën der bovenverdieping gemarkeerd door pilasters in kolossale orde en bekroond met een hoofdgestel. Gietijzeren balkon uit de 19de eeuw en winkelpui uit de 20ste eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Burgerhuis met barokgevel [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42338 (geraadpleegd op 11-04-2021)