erfgoedobject

Neoclassicistische burgerhuizen

bouwkundig element
ID
42342
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42342

Juridische gevolgen

Beschrijving

Opgetrokken op gecorrigeerde rooilijn ingevolge de heraanleg van de Vismarkt in de jaren 1878-1884 (straatinleiding), twee hoekpanden in neoclassicistische stijl, drie bouwlagen hoog onder gecombineerde en vooraan afgesnuite zadelbedaking.

Nummer 49 telde oorspronkelijk slechts vier traveeën: de huidige configuratie met twee geïncorporeerde traveeën van het belendende rechterpand (nummer 47) is minstens terug te voeren tot 1908, toen de gelijkvloerse verdieping werd aangepast met brede vitrines. Sober bepleisterde opstand met rechthoekige muuropeningen en een afgeschuinde hoektravee geaccentueerd door gesuperposeeerde pseudo-pilasters, een bijkomende entablementomlijsting en ijzeren balkon op de hoofdverdieping, een bandomlijsting erboven en een bekronend rondboogfronton opgenomen in de kroonlijst met klossen.

Nummers 51-55 werd in 1882 vergund volgens een door architect J. Vingeroedt gesigneerd ontwerp.

De witbepleisterde straatgevels van respectievelijk drie, twee en twee traveeën, kregen een meer opvallende uitwerking: de bovenbouw door de ritmiek van spaarvelden waarbinnen getoogde vensters in geriemde omlijsting met siersluitsteen en dito deurvensters in een pilasteromlijsting, en balkons met typerende ijzeren leuningen en zware consoles. De nadrukkelijk afgelijnde benedenbouw behield nog zijn oorspronkelijke indeling met deuren en vitrines, gevat binnen geringde omlijstingen. Nog behouden klassieke kroonlijst in de uiterst rechter travee aan Mechelsestraat. Aan Craenendonck geknikte achtergevel met verspringende vensterniveaus, deels zichtbaar achter de afsluitingsmuur en latere garage- en bijgebouwen.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 70245 (bouwvergunning 06.08.1908); dossier 39228 (bouwvergunning 26.06.1882).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neoclassicistische burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42342 (Geraadpleegd op )