erfgoedobject

Stadswoning

bouwkundig element
ID
42344
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42344

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Stadswoning
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Voorheen een twee bouwlagen hoge tweewoonst (zie muurankers en bredere zijpenanten in de laatste travee) met midden 18de-eeuws uitzicht. Tijdens herinrichtings- en verbouwingswerken in 1993 samen met het belendende nummer 61 - waarmee het één eigendom vormt - werd pand nummer 59 verhoogd met de huidige derde bouwlaag en achteraan nog met een bijkomende vierde bouwlaag. Rechthoekige vensters op de tweede bouwlaag in behouden geprofileerde omlijsting van blauwe hardsteen. Nog deels bewaarde oorspronkelijke begane grond met arduinbezetting: steekboogdeur in omlijsting met kwarthol profiel op neuten en vitrines aan weerszij met borstweringen gedecoreerd door panelen met uitgeholde bovenhoeken; het geheel is afgelijnd door een doorlopende, omgeprofileerde puilijst. Volgens archiefgegevens van 1868 en 1938 liep deze pui eertijds met een deur en vitrine door in de uiterst rechtse travee.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, Leuven, Mechelsestraat nummers 59-61 (1992-1993).
 • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 14168 (bouwvergunning 16.11.1868), dossier 75183/75612/102711 (bouwvergunning 30.06.1938).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Stadswoning

 • Is deel van
  Mechelsestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42344 (Geraadpleegd op )