Teksten van Stadswoning

Stadswoning (2009)

Vrij smal rijhuis van twee traveeën en drie in hoogte afnemende bouwlagen onder mansardedak, met statig gevelfront in Lodewijk XVI-stijl, te dateren in het laatste kwart 18de eeuw. Boven de puilijst is de gevel bezet met een parement van blauwe hardsteen, geopend door rechthoekige vensters in geprofileerde omlijsting, met diamantkopvormig gedecoreerde sluitstenen op de hoofdverdieping. Opvallende, wit geschilderde beëindiging met deels geleed hoofdgestel en nagenoeg gevelbreed bekronend rondboogfronton met tandlijst en ingeschreven oculus tussen panelenversiering. Tot 1938 behield het pand nog een Lodewijk XVI-pui; het huidige gelijkvloerse uitzicht dateert van de herinrichtings- en verbouwingswerken in 1993 samen met het belendende nummer 59, waarmee het één eigendom vormt.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen, Leuven, Mechelsestraat nummers 59-61 (1992-1993).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 75183/75612/102711 (bouwvergunning 30.06.1938).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum: 2009


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Stadswoning [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128251 (geraadpleegd op 13-04-2021)


Huis (1971)

Fraai huis met drie verdiepingen in Lodewijk XVI-stijl (laatste kwart 18de eeuw). Voorgevel van arduin bekroond met een fronton; laatstgenoemde is afgezet met een tandlijst en doorbroken door een oculus. Benedenverdieping verbouwd in het begin van de 20ste eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum: 1971


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Stadswoning [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42345 (geraadpleegd op 13-04-2021)