erfgoedobject

Herenhuis in empirestijl

bouwkundig element
ID
42347
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42347

Juridische gevolgen

Beschrijving

Herenhuis met opmerkelijke gevel in empirestijl, drie bouwlagen en zeven traveeën onder zadelbedaking. Volgens F. A. Lefever werd het opgetrokken door Nicolas Antoine De Huttebize, leerlooier te Leuven, die door de Franse overheid in 1795 was aangesteld tot gemeenteraadslid en die vermoedelijk kort voor zijn dood in 1805 (17 juli) de opdracht had gegeven tot de bouw van dit ruime pand. Volgens de volkstelling was het in 1806-1807 bewoond door zijn weduwe en kinderen; het goed bleef eigendom van de familie tot 1843. Vanaf begin 20ste eeuw waren hier en in het belendende linker pand het magazijn en de ateliers gevestigd van de meubelfabriek E. Geeraerts. In 1943 werd het aangekocht door de Regie van Telegraaf en Telefoon en opgenomen in de fasegewijze uitbouw van de R.T.T. tot het gebouwencomplex van Belgacom (Vismarkt 17). Vandaag is de gelijkvloerse verdieping grotendeels heringericht voor winkelfunctie, de bovenverdiepingen tot studio's. Bij koninklijk besluit van 04.04.1944 werd de voorgevel van het pand opgenomen als beschermd monument.

Bepleisterd en wit geschilderd boven een grijs geschilderde plint van kalkzandsteen, ruim bemeten gevelfront dat imponeert door zijn sterk horizontaal en verticaal gearticuleerde klassieke opbouw met verkleinende ordonnantie, zijn symmetrische compositie met geaccentueerde poortrisalieten en stijltyperende middenpartij onder breed driehoekig fronton, en door zijn markant empiredecor met uitgesproken Egyptiserende inslag. Door steekboogvensters geopende benedenbouw afgelijnd door een zware puilijst, in de risalieten opgevat als een uitkragende kroonlijst met klossen boven de dito toegangen die gevat zijn binnen een vlak geboste omlijsting met diamantkopimposten en -sluitstenen en rozetornamenten. In de bovenbouw vertoont de drie traveeën brede middenpartij een karakteristieke uitwerking met rondboogvensters tussen pilasters gedecoreerd met palmetkapitelen en -basementen en erboven een lager verdiept register met gekoppelde rechthoekige pilastervensters. In de poorttraveeën, opvallende bel-etagevensters in entablementomlijsting met sfinxenhoofdkapitelen en papyrusmotieven en bovenste vensters met lekdrempels op consoles in vorm van pijnappelornamenten. Sober gehouden uiterste traveeën met rechthoekige vensters. Frontonomlijsting met klossen, gekornist boven de gevelpartij en voorzien van boogveld en gehalveerd oculus. Rechthoekige dakvensters boven de hoektraveeën. Vernieuwd schrijnwerk en glasdeur in de tweede poorttravee.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, archief Monumenten en Landschappen: Mechelsestraat beschermingsdossier (04.04.1944); Karel van Lotharingenstraat nummer 5.
  • LEFEVER F.-A., Egyptiserende constructies uit Napoleons tijd, in De Brabantse Folklore, nummer 258, 1988, p. 99-120.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Herenhuis in empirestijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42347 (Geraadpleegd op 23-06-2021)