erfgoedobject

Stadswoning Den Crauwel

bouwkundig element
ID
42349
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42349

Juridische gevolgen

Beschrijving

In de 16de en 17de eeuw bekend als "Den Crauwel". Heden een twee bouwlagen en twee traveeën tellend breedhuis dat een fraaie laatbarokke voorgevel bewaart, vermoedelijk daterend uit begin 18de eeuw. Verhoogde halsgevel van baksteen met een typerend patroon van zandstenen platte banden in vorm van doorgetrokken vensteromlijstingen en geometrische spiegelversieringen op penanten en borstweringen, en karakteristiek lijstwerk en panelendecor eveneens in zandsteen. De gevel is gestructureerd door rechthoekige vensters, een drielicht met dito venstertjes aan weerszij van een rondboogvenster, en erboven een oculus. De top wordt geleed door een omlopende geprofileerde waterlijst en begrensd door langgerekte, deels verweerde voluten en een driehoekig pseudo-fronton. Op de begane grond vormt een 19de-eeuwse neoclassicistische houten winkelpui de omkadering van de nog bewaarde, oorspronkelijke arduinen rechthoekige deuromlijsting met geknikte bovenhoeken en kwarthol profiel aan de rechtstanden.

  • MEULEMANS, A., Oude Leuvense straten en huizen. De Mechelsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 9, Leuven, 1969, p. 168.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoning Den Crauwel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42349 (Geraadpleegd op )