erfgoedobject

Brouwerij Den Grooten (Groenen) Papegaij

bouwkundig element
ID
42350
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42350

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige brouwerij "den Grooten (Groenen) Papegaij", onder deze benaming vermeld in de 17de en 18de eeuw. Voordien - volgens een schepenakte reeds in 1379 - genaamd "den Papegay".

Minstens tot de 16de eeuw opklimmend diephuis met opmerkelijke puntgevel in dubbele overkraging op geprofileerde consoles, voorzien van een houten bebording die volgens archiefgegevens vermoedelijk omstreeks 1909-1910 op romantisch-pittoreske wijze werd vernieuwd. Het pand omvat twee bouwlagen onder een leien zadeldak. Aangepaste ordonnantie met op de bovenverdieping rechthoekige vensters in twee traveeën en een brede penant rechts, erboven een drielicht en in de top een gedicht luik. De fraaie houten winkelpui met neorenaissancemotieven dateert van 1894.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 55166 (bouwvergunning 22.01.1894 en bouwaanvraanvraag 24.03.1909).
  • MEULEMANS, A., Oude Leuvense straten en huizen. De Mechelsestraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en omgeving, 9, Leuven, 1969, p. 169-170.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brouwerij Den Grooten (Groenen) Papegaij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42350 (Geraadpleegd op )