erfgoedobject

Twee burgerhuizen

bouwkundig element
ID
42372
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42372

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Twee burgerhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Twee panden die midden 19de eeuw één eigendom vormden.

Nummer 139 fungeerde eertijds tijdelijk als brouwerij van het belendende pand nummer 137, "de Warande", naderhand als magazijn. In 1845 gedeeltelijk heropgebouwd met gelijkvloerse pui op bestaande rooilijn en terugwijkende bovenbouw op de nieuwe, in 1819 vastgestelde rooilijn, met zelfde uitzicht als het ernaast gelegen nummer 141-143, naar ontwerp van architect P. Verheyden. Volgens archiefgegevens blijkbaar in 1868 op nieuwe rooilijn herbouwd zie huidig uitzicht.

Nummer 141-143 vormde tot voor kort nog een statig pand in classicistische stijl, met tijdstyperende "penanten"-gevel uit einde 18de eeuw, opgetrokken uit baksteen met zandstenen begane grond gelijnd door imitatiebanden. Tijdens verbouwingswerken eind 2000 op de gelijkvloerse gevelpartij na ingestort en afgebroken en heropgebouwd in een stilistisch verwante bouwtrant.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 7047 (bouwvergunning 17.04.1845); dossier 15541 (bouwvergunning 31.12.1868).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Burgerhuis De Warande

  • Is deel van
    Mechelsestraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Twee burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42372 (Geraadpleegd op )