Teksten van Traditionele stadswoningen

Traditionele stadswoningen ()

Geheel van twee traditionele breedhuizen met twee bouwlagen en respectievelijk drie en twee traveeën, mogelijk als één ruim pand gebouwd. De verankerde lijstgevels, opgetrokken in bak- en zandsteenstijl, met zandstenen plint - afgeschuind bij nummer 5 -, doorlopende speklagen en steigergaten, hoekketting in nummer 7, hebben nog bewaarde voormalige kruiskozijnen in omlijsting met negblokken.

Nummer 5, gedeeltelijk onderkelderd, werd volgens een bouwvergunning van 1899 vrij ingrijpend aangepast naar ontwerp van architect V. Vingeroedt, door inbreng van drielichtvensters en toevoeging van een getrapt dakvenster in de linkse gevelpartij, door wijziging van de enkelhuis- in dubbelhuisopstand (recent omgevormd met een bijkomende deur), door verlaging van de onderdorpels en toevoeging van hardstenen lekdrempels, door aanpassing van het zadel- tot pseudo-mansardedak met dakvensters en door de vernieuwing van de linker zijtrapgevel.

Nummer 7 was volgens archiefgegevens vóór 1844 voorzien van twee getrapte dakvensters en een deur in de tweede travee; latere toevoeging van lekdrempels en meermaals gewijzigde ordonnantie op de gelijkvloerse verdieping.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 5694 (bouwvergunning 23.07.1844); dossier 60718 (bouwvergunning 13.04.1899); dossier 69144 (bouwvergunning 27.06.1907).

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Traditionele stadswoningen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128296 (geraadpleegd op )


Langshuis ()

Langshuis met twee verdiepingen in traditionele bak- en zandsteenstijl (17de eeuw). Gewijzigd en aangepast onder meer vensterindeling, deuren, trapdakvenster: begin 20ste eeuw.


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Traditionele stadswoningen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42384 (geraadpleegd op )