erfgoedobject

Dorpswoning

bouwkundig element
ID: 424   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/424

Beschrijving

Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder leien zadeldak.

In het kadaster wordt in 1880 een gedeeltelijke heropbouw geregistreerd van een bouwvolume dat van voor 1830 dateert. Het huidige uitzicht van de gevel dateert wellicht grotendeels van deze verbouwing in 1880. Beschilderde en beraapte baksteenbouw met gecementeerde en grijs beschilderde plint. Rechthoekige deur in vlakke arduinen omlijsting op bredere neuten, en rechthoekige vensters in vlakke beschilderde omlijsting met arduinen dorpels. Het venster links van de deur is een latere verbreding van de oorspronkelijke vensteropening.

  • Kadasterarchief Gent, Aalst, 10e Afdeling, Meldert, Sectie B, 1880/1.
  • DIERICKX, F., WILLE, D., 1997, Verzorg ons (erf)goed. Inventaris van waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites in de Faluintjes, 136.

Bron     : -
Auteurs :  Daveloose, Barbara
Datum  : 2011


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Dorpswoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/424 (Geraadpleegd op 23-02-2020)