erfgoedobject

Verenigde burgerhuizen

bouwkundig element
ID
42431
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42431

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Verenigde burgerhuizen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Burgerhuizen en stadswoningen
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

In 1968 verenigde breedhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldaken, met minstens tot de 18de eeuw opklimmende kernen en lijstgevels die in de tweede helft van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl werden aangepast.

Nummer 34 heeft een onderbouw met een zandkalkstenen parement en dito puilijst, en een ontpleisterde bovenbouw die wordt beëindigd door een geprofileerde kroonlijst. Typerend is de houten winkelpui in neoclassicistische stijl: een verdiepte deur tussen twee uitstalramen met decoratieve penanten die uitlopen op een hoofdgestel met voluutconsoles, een fries met schijf- en sikkelmotief, en spiegels waarin oorspronkelijk een opschrift stond.

Nummer 36 werd in 1868 met een bouwlaag verhoogd en voorzien van een pleisterlaag met typisch neoclassicistische decoratie in de bovenbouw: vensters in een geriemde omlijsting met diamantkopsluitsteen, doorgetrokken lekdrempels en borstweringen met spiegels en schijfmotieven in de hoeken.

Het geheel werd in 1982 opgenomen in het stadsgezicht van de Parijsstraat/Barbarastraat.

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg Vlaams-Brabant, Archief Monumenten en Landschappen: beschermingsdossier (02.04.1982).
  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 28127 (bouwvergunning 18.01.1860); dossier 14720 (bouwvergunning 29.06.1868); dossier 120723/6668 (bouwvergunning 26.02.1968).

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Verenigde burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42431 (Geraadpleegd op )