Teksten van Handelspand

Handelspand ()

Vermoedelijk tot de 16de-eeuw opklimmend geheel met een geknikte gevel van twee bouwlagen, oorspronkelijk "Hougaerden" genoemd naar de patriciƫrsfamilie van Hougaerden of Hougaers die het goed bezat voordat het in 1597 herberg werd. In 1719 werd het geheel vermoedelijk naar de huidige toestand opgesplitst in "het Groot Hougaerden" en "het Klyn Hougaerden".

Nummer 4. Diephuis van drie traveeƫn onder een leien schilddak met laadvenster, in 1908 herbestemd als handelspand en voorzien van een nieuwe, bepleisterde gevel met winkelpui die in 1962 naar huidig model gewijzigd en gelijktijdig ontpleisterd werd.

Nummer 6. Breedhuis met brandmuur op geprofileerde zandstenen console en een wit bepleisterde, overkragende bovenverdieping op houten korbelen die verwijst naar de oorspronkelijke leembouw onder een steil leien zadeldak, heden met twee dakkapellen. De oorspronkelijke onderbouw met houtwerk werd in 1835 versteend naar huidig uitzicht en vertoont sporen van vroegere muuropeningen. Een merkwaardig vierkant kelderluik doorbreekt de lage hardstenen plint.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 69698 (bouwvergunning 20.02.1908); dossier 807/5343 (bouwvergunning 18.01.1962); dossier 328 (bouwvergunning 31.03.1835).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen, de Parkstraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving, jaargang 15, 1975, p. 89-90.

Bron: Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs:  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Mondelaers, Lydie; Verloove, Claartje: Handelspand [online], https://id.erfgoed.net/teksten/128411 (geraadpleegd op )


Hoekhuis ()

Hoekhuis in baksteen- en leembouw van de 16de-17de eeuw. Lemen, overstekende bovenverdieping op houten korbelen; bakstenen brandmuur met schouderstuk en geprofileerde kraagsteen. Nummer 4 heeft nog zijn tichelen dakbekleding bewaard doch is overigens volledig vernieuwd. Nummer 6 vertoont een arduinen winkelpui (18de-19de eeuw?) in de bakstenen onderbouw (laatstgenoemde vernieuwd).


Bron: Genicot L.F., Van Aerschot S., de Crombrugghe A., Sansen H. & Vanhove J. 1971: Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen, Architectuur, Provincie Brabant, Arrondissement Leuven, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 1, Luik.
Auteurs:  de Crombrugghe, Anne, Genicot, Luc, Sansen, Hadewych, Van Aerschot, Suzanne, Vanhove, Jacqueline
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: de Crombrugghe, Anne; Genicot, Luc; Sansen, Hadewych; Van Aerschot, Suzanne; Vanhove, Jacqueline: Handelspand [online], https://id.erfgoed.net/teksten/42439 (geraadpleegd op )