erfgoedobject

Stadswoningen in traditionele stijl

bouwkundig element
ID
42442
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42442

Juridische gevolgen

Beschrijving

Vermoedelijk tot de 17de eeuw opklimmende rijhuizen in traditionele stijl met doorgaans twee bouwlagen onder één steil zadeldak met aandak, voorzien van muurvlechtingen en schouderstuk. Vermoedelijk zijn deze panden resten van "Het Casteel van Naemen" (nummers 16-20); "Den Pael Stock" (nummer 22), en een gedeelte van "’t Vossenkot" (nummers 24-26).

Nummers 16-20, 24. In het laatste kwart van de 19de eeuw in neoclassicistische stijl aangepaste lijstgevels met bakstenen bovenbouw, - deels geverfd (nummer 16), deels met schijnvoegen gecementeerd (nummers 18-20, 24)- en rechthoekige vensters in een geriemde omlijsting met oren, trapeziumvormige sluitsteen en guirlandes. In het pannen zadeldak prijken drie dakvensters met overkragende dakrand en afgeschuind dak (nummers 16-20) en één dakvenster onder een fronton met tandlijst (nummer 24). Meermaals gewijzigde winkelpuien, recent in oriëntaalse stijl (nummer 16) en in 1903 fraai uitgewerkt in neoclassicistische vormentaal (nummers 18-20, 24), met pilasters, diamantkoppen en schijfmotieven onder een hoofdgestel.

Nummer 26. Verankerde gevel die, na oorlogsschade, in 1945 naar ontwerp van L. Dierickx in traditionele stijl hersteld werd, door invoeging van de huidige winkelpui, en hardstenen lekdorpels en lateien naast gerecupereerde zandstenen raamimposten met negblokken. Recente bakgoot.

  • Stadsarchief Leuven, Modern Archief, dossier 65217 (bouwvergunning 18.06.1903); dossier 104005 (bouwvergunning 24.08.1945).
  • MEULEMANS A., Oude Leuvense straten en huizen, de Parkstraat, in Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Leuven en Omgeving, jaargang 15, 1975, p. 91.

Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  :

Aanvullende informatie

Pand nummer 16-18, oorspronkelijk deel uitmakend van dit geheel, is gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stadswoningen in traditionele stijl [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42442 (Geraadpleegd op )