erfgoedobject

Burgerhuis

bouwkundig element
ID
42445
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42445

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Burgerhuis
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Predikherenstraat
    Deze bescherming is geldig sinds 13-10-1986

Beschrijving

In de tweede helft van de 18de eeuw te dateren breedhuis dat grenst aan een door een muur van de straat afgesloten stadstuin en opgevat is als een dubbelhuis van vier traveeën en drie verkleinende bouwlagen onder een pannen zadeldak met een laadvenster aan de voor- en een dakkapel aan de achtergevel. De verankerde gevel was in oorsprong gekaleid en wordt gekenmerkt door een gecementeerde plint die doorloopt in de tuinmuur, door rechthoekige muuropeningen met zandkalkstenen lateien en 19de-eeuwse, hardstenen lekdrempels, en door de gestucte kroonlijst die in de deurtravee onderbroken wordt door het laadvenster met schilddak en laadbalk.

Het schrijnwerk werd in verschillende fasen vervangen.


Bron     : Mondelaers Lydie & Verloove Clara i.s.m. Van Roy Diane, Van Damme Marjolijn en Meulemans Katharina. 2009. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie Vlaams-Brabant. Leuven binnenstad. Herinventarisatie. Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. VLB2 (onuitgegeven werkdocument)
Auteurs :  Mondelaers, Lydie, Verloove, Claartje
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/42445 (Geraadpleegd op 15-06-2021)